SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
thiết bị lý SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
chất hóa học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Ngữ văn SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
lịch sử dân tộc SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Địa lí SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giờ đồng hồ Anh SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
Sinh học SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
giáo dục đào tạo công dân SÁCH GIÁO KHOA SÁCH / VỞ BÀI TẬP
*
công nghệ SÁCH GIÁO KHOA
*
Tin học tập SÁCH GIÁO KHOA


Bạn đang xem: Tên đường dẫn đầy đủ là gì

Đường dẫn là hàng tên những thư mục lồng nhau đặt giải pháp nhau vì chưng dấu /, bắt đầu từ thư mục phát xuất nào đó và xong bằng một folder hoặc tệp nhằm chỉ đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.( review cho mk 5 sao nha )
*

Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt giải pháp nhau vày dấu /, bắt đầu từ thư mục khởi thủy nào kia và xong bằng một thư mục hoặc tệp để đi đường tới thư mục hoặc tệp tương ứng.
Đường dẫn là hàng tên các thư mục lồng nhau đặt bí quyết nhau vày dấu /, ban đầu từ thư mục căn nguyên nào kia và chấm dứt bằng một folder hoặc tệp để chỉ đường tới folder hoặc tệp tương ứng.


Xem thêm: Từ Điển Việt Anh "Tài Khoản Tiền Gửi Có Kỳ Hạn Tiếng Anh Là Gì

Đường dẫn là dãy tên các thư mục lồng nhau đặt phương pháp nhau vì chưng dấu /, ban đầu từ thư mục khởi hành nào kia và chấm dứt bằng một folder hoặc tệp để đi đường tới folder hoặc tệp tương ứng.