1. Tỉ số của nhị đoạn thẳng

• Tỉ số của nhì đoạn thẳng là tỉ số độ lâu năm của bọn chúng theo cùng một đơn vị đo.

Bạn đang xem: Định lý talet trong tam giác vuông

• Tỉ số của nhị đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo.

2. Đoạn thẳng tỉ lệ

Hai đoạn thẳng AB và CD là tỉ lệ với nhị đoạn thẳng A’B’ cùng C’D’ nếu tất cả tỉ lệ thức:

*
tuyệt
*

3. Định lí Ta-lét trong tam giác

Nếu một đường thẳng tuy nhiên song với một cạnh của tam giác với cắt nhị cạnh còn lại thì nó định ra trên hai cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ.

B’C’//BC thì

*

4. Định lí Ta-lét đảo

Nếu một đường thẳng cắt nhị cạnh của một tam giác và định ra trên nhì cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó tuy nhiên song với cạnh còn lại của tam giác.

*
⇒ B’C’//BC

5. Hệ quả

Nếu một đường thẳng cắt nhị cạnh của một tam giác và song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành một tam giác mới có bố cạnh tương ứng tỉ lệ với cha cạnh của tam giác đã cho.

Nếu B’C’//BC thì

*

Chú ý: Hệ quả trên vẫn đúng đến trường hợp đường thẳng song song với một cạnh với cắt phần kéo dãn của hai cạnh còn lại.

Xem thêm: Hàm Số Bậc Hai ( Toán 10 Hàm Số Bậc Hai (Toán 10): Vẽ Đồ Thị Và Tìm Hệ Số A,B,C

*

6. Tính chất đường phân giác vào tam giác

Trong tam giác, đường phân giác của một góc phân tách cạnh đối diện thành nhị đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.

AD, AE là các phân giác trong và bên cạnh của góc

*
*

7. Nhắc lại một số tính chất của tỉ lệ thức

*