Diện tích xung quanh hình lăng trụ đứng bởi tổng diện tích các mặt bên hoặc bởi chu vi đáy nhân cùng với chiều cao.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình lăng trụ

Sxq = 2p.h

p là nửa chu vi đáy, h là chiều cao

Diện tích toàn phần của hình lăng trụ bằng tổng các diện tích xung quanh và ăn diện tích hai đáy.

Thể tích hình lăng trụ đứng bằng diện tích s đáy nhân với chiều cao

V = S. H

S: diện tích đáyh: chiều cao

Khái niệm hình lăng trụ

Lăng kính được tạo vì hai mặt đáy song tuy vậy và vỏ phương diện bên.Bảng tính tiến hành phép tính trong hình lăng kính vuông đều.Lăng kính vuông có những mặt bên vuông góc với mặt đáy.Lăng kính đầy đủ là lăng kính mà dưới mặt đáy của nó có các cạnh dài bằng nhau.

Xem thêm: “ Khẩu Trang Y Tế Tiếng Anh Là Gì ? Có Các Ví Dụ Cụ Thể Có Các Ví Dụ Cụ Thể

Các công thức

*
*

V – thể tíchA – diện tíchAd – diện tích đáyAxq – diện tích xung quanhh – mặt đường caoa – các cạnhn – số cạnh

Bảng tính

Hãy chỉ dẫn 3 giá bán trị

n =
a =
h =

Làm tròn số thập phân


thể tích V =
diện tích A =
diện tích lòng Ad=
diện tích bao phủ Axq=

Chủ đề liên quan
*

Thể tích và ăn diện tích hình chóp
*

Thể tích và ăn diện tích hình cầu
*

Thể tích và mặc tích hình nón
*

Thể tích và diện tích hình tròn tròn
*

Thể tích và ăn mặc tích hình vỏ hộp chữ nhật
Thể tích và ăn diện tích khối lập phương
Diện tích và chu viLũy thừa cùng khai cănPhương trìnhTrung bìnhThể tích và diện tíchHàm lượng giácLogaritNăng lượng và nhiên liệuChuyển đổi đơn vị chức năng đo
Chủ đề bắt đầu nhất


© 2022 welcome-petersburg.com - Phép Tính Online
Máy tính online triển khai các phép tính đơn giản đến nâng cao, chuyển đổi đơn vị đo, giải hệ phương trình, tính diện tích, khai căn, lũy thừa, hàm vị giác...