Trả lời thắc mắc 1 bài bác 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài 4 trang 123 SGK Toán 8 Tập 1. Hãy chia hình thang ABCD

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Diện tích hình thang lớp 8

Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 124 SGK Toán 8 Tập 1

Hãy phụ thuộc vào công thức tính diện tích hình thang để tính diện tích s hình bình hành.

Xem giải mã


bài xích 26 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 26 trang 125 SGK Toán 8 tập 1. Tính diện tích hình thang ABED theo các độ lâu năm đã đến trên hình 140

Xem lời giải


bài xích 27 trang 125 sgk toán lớp 8 tập 1

Vì sao hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABEF (h.141) lại có cùng diện tích s ?

Xem lời giải


bài bác 28 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài 28 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Coi hình 142 (IG// FU). Hãy đọc tên một số hình bao gồm cùng diện tích với hình bình hành FIGE...

Xem giải mã


bài xích 29 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài xích 29 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Khi nối trung điểm của hai lòng hình thang, tại sao ta được hai hình thang có diện tích s bằng nhau?

Xem lời giải


bài bác 30 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Trên hình 143 ta có hình thang ABCD với mặt đường trung bình EF và hình chữ nhật GHIK

Xem giải thuật


bài bác 31 trang 126 sgk toán lớp 8 tập 1

Giải bài bác 31 trang 126 SGK Toán 8 tập 1. Coi hình 144. Hãy chỉ ra các hình gồm cùng diện tích s (lấy ô vuông làm đơn vị diện tích)

Xem giải mã


Đề kiểm soát 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề hàng đầu - bài xích 4 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải thuật


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài 4 - Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 2 - bài bác 4 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem lời giải


Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - bài 4- Chương 2 - Hình học 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - bài bác 4 - Chương 2 - Hình học tập 8

Xem giải mã


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Hướng Dẫn Đóng Dấu Giáp Lai Là Gì ? Đóng Dấu Giáp Lai Thế Nào Cho Chuẩn?

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gởi các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.