Với bài học này bọn họ sẽ cùng tò mò cách tính Diện tích nhiều giác ,cùng với những ví dụ minh họa được đặt theo hướng dẫn giải cụ thể sẽ giúp những em dễ dàng dàng cai quản nội dung bài học


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nhớ

2. Bài xích tập minh hoạ

3. Rèn luyện Bài 6 Chương 2 Hình học 8

3.1 Trắc nghiệm vềDiện tích nhiều giác

3.2. Bài xích tập SGK vềDiện tích đa giác

4. Hỏi đáp bài xích 6 Chương 2 Hình học tập 8


Với một nhiều giác bất kì không tồn tại công thức tính nỗ lực thể, ta hoàn toàn có thể thực hiện các cách sau để tính diện tích s đa giác:

Chia đa giác kia thành các tam giác đơn lẻ rồi tính diện tích từng tam giác sau đó cộng các kết quả lại cùng với nhau.

Bạn đang xem: Diện tích đa giác lớp 8

*

Ở mẫu vẽ trên ta có thể lần lượt tính diện tích những tam giác ABC,ACD,ADE rồi cùng lại để được diện tích đa giác ABCDE.

Tạo ra một tam giác chứa đa giác đó rồi tính diện tích đa giác bằng phương pháp lấy tam giác mập trừ đi diện tích của những "phần thừa".

*

Với hình bên trên ta rất có thể lấy diện tích tam giác AFG trừ đi phần diện tích s của BCF cùng DEG để được diện tích s đa giác ABCDE.

Với một vài hình quánh biết ta hoàn toàn có thể chia nhiều giác thành đa phần , nhưng mỗi phần phần lớn là rất nhiều hình mà ta dễ dàng tính diện tích như hình thang vuông, hình thoi, hình chữ nhật, hình vuông,...

Xem thêm: Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn Toán 10, Giải Toán 10 Bài 4: Phương Sai Và Độ Lệch Chuẩn

*

Chẳng hạn cùng với hình bên trên ta bao gồm thể tạo thành các hình có một hình thoi CEFG, một hình thang vuông ABCH cùng một tam giác vuông CDE để tính diện tích.


Bài tập minh họa


Bài 1: sang 1 điểm O thuộc đường chéo cánh BD, ta kẻ những đường thẳng EF // AB và GH // AD. Chứng minh(S_A mEOG = S_CF mOHA)

Hướng dẫn giải:

*

Ta có:

(eginarraylDelta AB mD = Delta C mDB Rightarrow S_AB mD = S_CB mD,,left( 1 ight)\Delta EO mD = Delta H mDO Rightarrow S_ mEOD = S_ mHDO,,left( 2 ight)\Delta GBO = Delta F mOB Rightarrow S_GBO = S_F mOB,,left( 3 ight)\S_A mEOG = S_AB mD - left( S_EO mD + S_GBO ight),,left( 4 ight)\S_CF mOH = S_C mDB - left( S_H mDO + S_F mOB ight),,left( 5 ight)endarray)

Từ (1), (2), (3), (4), (5) ta được:(S_A mEOG = S_CF mOH)

Bài 2: mang lại tam giác ABC cân nặng tại đỉnh A. Một điểm D bất kỳ lấy trên những cạnh đáy BC, ta kẻ(DE ot AB,DF ot AC). Minh chứng rằng tổng DE + DF không phụ thuộc vào vào địa chỉ điểm D nhưng mà ta chọn trên BC

Hướng dẫn giải:

Ta có:

(eginarraylS_A mDB = frac12DE.AB = frac12DE.AC\S_A mDC = frac12DF.ACendarray)

Kẻ đường cao BH

(eginarraylS_A mDB + S_A mDC = frac12AC.left( DE + DF ight)\S_ABC = frac12AC.BHendarray)

(eginarraylS_A mDB + S_A mDC = S_ABC Rightarrow ACleft( DE + DF ight) = AC.BH Rightarrow DE + DF = BH\

endarray)

Tổng DE+DF luôn bằng một độ lâu năm không đổi. Vậy nó không nhờ vào vào địa chỉ của điểm D