depart tức thị gì, định nghĩa, các sử dụng với ví dụ trong giờ đồng hồ Anh. Phương pháp phát âm depart giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của depart.

Bạn đang xem: Departure là gì


Từ điển Anh Việt

depart

/di"pɑ:t/

* nội đụng từ

rời khỏi, ra đi, khởi hành

the train will depart at 6: xe lửa sẽ xuất phát lúc 6 giờ

chết

to depart from life: chết, từ bỏ trần, từ bỏ giã cõi đời

sao lãng; đi trệch, lạc (đề)

to depart from a duty: sao lãng nhiệm vụ

to depart from a subject: lạc đề

to depart from one"s promise (words): không giữ lời hứa

(thơ ca); (từ cổ,nghĩa cổ) tách khỏi, cáo biệt, ra về

the guests were departing: khách khứa sẽ ra về

* ngoại động từ

từ giã (cõi đời)

to depart this life: tự giã cõi đời này

depart

khởi hành; tránh khỏi; nghiêng về, lệch về


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

depart

* kỹ thuật

lệch về

nghiêng về

toán & tin:

khởi hành

rời khỏi


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ đồng hồ Anh
9,0 MB
Học từ mới mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập với kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.
*

Từ liên quan
Hướng dẫn giải pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để lấy con trỏ vào ô tra cứu kiếm cùng để né khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm và xem những từ được nhắc nhở hiện ra bên dưới.Khi bé trỏ đang phía trong ô search kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi thương hiệu xuống <↓> để dịch rời giữa những từ được gợi ý.Sau đó dấn (một lần nữa) để xem chi tiết từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp chuột ô kiếm tìm kiếm hoặc biểu tượng kính lúp.Nhập từ nên tìm vào ô kiếm tìm kiếm cùng xem các từ được gợi ý hiện ra bên dưới.Nhấp chuột vào từ muốn xem.

Xem thêm: Đại Số 10 Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10 Có Đáp Án, 16 Đề Kiểm Tra Đại Số 10


Lưu ý
Nếu nhập từ bỏ khóa vượt ngắn bạn sẽ không nhận thấy từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó các bạn hãy nhập thêm những chữ tiếp theo sau để hiển thị từ chủ yếu xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*