Điều phía trang này:
Trường thcs Hành Minh ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CHƯƠNG IV– ĐẠI SỐ 8GV : Lương Hữu Xuân chủ đề : BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT:1.Bất đẳng thức:

*ĐN: Hệ thức có dạng a b; a ≤ b; a ≥ b) hotline là bbats đẳng thức, trong các số đó a: vế trái ; b: vế phải.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập chương 4 đại số 8

*Tính chất: Với tía số a, b, c ta gồm : nếu như a ≤ b thì a + c ≤ b + cNếu a ≤ b thì a.c ≤ b.c (với c > 0)Nếu a ≤ b thì a.c ≥ b.c (với c giả dụ a ≤ b với b ≤ c thì a ≤ c 2.Bất phương trình một ẩn:

* Bất phương trình bao gồm dạng A(x) B(x);

A(x) ≤ B(x) ; A(x) ≥ B(x)), trong những số đó A(x): vế trái , B(x): vế phải.

* Tập nghiệm cuả bất phương là tập hợp tất cả các nghiệm của bất phương trình đó.

* Giải bất phương trình là search tập nghiệm cuả bất phương trình đó.

* hai bất phương trình tương đương là nhì bất phương trình tất cả cùng tập nghiệm.

* Qui tắc biến hóa tương đương:a)Qui tắc chuyển vế: Khi gửi một hạng tử (số hoặc nhiều thức) từ bỏ vế nầy sang vế tê của bất phương trình ta đề nghị đổi lốt hạng tử đó.

b)Qui tắc nhân: Khi nhân nhị vế của bất phương trình với cùng một vài khác 0, ta nên :

không thay đổi chiều của bất phương trình giả dụ số sẽ là số dương.Đổi chiều của bất phương trình nếu số chính là số âm. * Bất phương trình bậc nhất một ẩn là bất phương trình có dạng ax + b 0 ; ax + b ≤ 0 ;

ax + b ≥ 0 ), trong số ấy x là ẩn, a cùng b là các số sẽ cho.

3. Phương trình đựng dấu giá trị tuyệt đối:

* Định nghĩa:

*

* Giải phương trình chứa dấu giá trị tuyệt vời nhất ta hoàn toàn có thể sử dụng tư tưởng về giá chỉ trị tuyệt vời và hoàn hảo nhất để quăng quật dấu giá bán trị tuyệt đối hoàn hảo rồi giải.B.BÀI TẬP:I.Phần trắc nghiệm:Câu 1: So sánh nào dưới đây đúng ?

A. (-3)+5 3 ;B. 12 2.(-6)

C. (-3)+5 Câu 2: Cho x đúng ?

A.x-3 > y-3;B. 3-2x Câu 3: nếu như a > b thì:

A. – 2 > b + 2 B.a – 2 –2b D. 3a > 3b Câu 4: trường hợp 3 – 5a 3 – 5b thì:

A. A b B. A b C.a > b D. A Câu 5: Mệnh đề nào dưới đây đúng ?

A. Số a 0 nếu 4a > 5a

C. Số a > 0 giả dụ 4a Câu 6: cho a 6b B. -6a+5 6b -3Câu 5:Bất phương trình 3x + 2 > x -6 có nghiệm là:

A. X > - 4 B. X 2 D. XCâu 6: x = 1 là nghiệm của bất phương trình nào sau đây:

A.3x + 6 >9 B. -5x 7x +12 D. 8x -7 Câu 7: Giá trị x=2 là nghiệm của bất phương trình như thế nào sau đây?

A. 3x+3 > 9 B. -5x > 4x+1

C. X-2x 5-xCâu 8: x = –3 là một trong những nghiệm của bất phương trình:

A.2x + 3 > -2 B.3x + 9 x – 2 D.2 – x 1 + 2xCâu 9: Bất phương trình

*
có tập nghiệm là:

A.

*
B.
*

C.

*
D.
*
Câu10: Bất phương trình như thế nào sau đó là bất phương trình bậc nhất một ẩn :

A.0.x+3 > -2 ;B.

*
Câu 11:Số nguyên dương nhỏ dại nhất thỏa món bất phương trình : 3.x + 0,5 Câu 12:Hình vẽ sau màn trình diễn tập nghiệm của bất phương trình nào

A. X > -2 B. XCâu 13: với x > 3 thức biểu thức

*
được rút gọn là:

A. 5x+2 B. X +8 C. X +2 D. 5x+8

Câu 14: mang lại
*
khi đó x nhấn giá trị:

A. X > 0 B. X Câu 15: Khi x Câu 16: Phép chuyển đổi tương đương làm sao là đúng:

A.

*
;B.
*

C.

*
;D.
*
Câu 17: cho a sai ?

A. A – 2 4 – 2b

C. 2012 a Câu 18:Nghiệm của phương trình :

*
là:

A. X = 1 B. X = 1 với x = – 1

C. X = – 1 D. Toàn bộ đều sai Câu 19: Nghiệm của bất phương trình

*
là :

A. X 2 C. X Câu 20: Nghiệm của bất phương trình

*
là :

A. X ≥ 4 B. X ≤ -2

C. -2 ≤ x ≤ 4 D. X ≤ -2 cùng x ≥ 4II. Phần từ luận: Bài 1: Chứng minh rằng:

a) giả dụ

*
thì
*

b) trường hợp a > b thì a > b-1Bài 2: Biết a bài bác 3: a) Biết -3a-1 >-3b-1 đối chiếu a và b?

b)Biết 3-4aBài 4: Giải những bất phương trình và biểu diễn nghiệm bên trên trục số:

a)

*
b) 2x-3 5x + 4(x – 6);

f)

*

g)

*
h)
*

i)

*
j)
*

k)

*
l)
*

Bài 5: Giải các bất phương trình sau:

a)

*

b) (x - 3)(x + 2) + (x + 4)2 ≤ 2x(x + 5) + 4

c) (x - 2)(2x - 3) + 3(x + 1) 2 - 4x

d)

*

e)

*

f)

*

g)

*

h)
*

i)

*

k)
*
Bài 6
: Giai những bất phương trình :

a) (x - 2)(3 - x) ≥ 0 b) (x – 2)(x + 5) 0

c) x2 + 3x - 4 ≤ 0 d) 2x2 -3x - 5 >0

e)

*
f)
*

g)

*
i)
*
Bài 7: Tìm các giá trị của x sao cho:

a) quý hiếm của biểu thức -5x không nhỏ hơn 4

b) quý giá của biểu thức 3 - 2x không to hơn giá trị của biểu thức – 8x+ 3.

Xem thêm: Bài 6 So Sánh Phân Số - Giải Toán Lớp 6 Tập 2 Bài 6: So Sánh Phân Số

c) giá trị của biểu thức 3x - 2 nhỏ hơn quý giá của biểu thức x + 5.

Bài 8: Tìm những số nguyên x thỏa mãn nhu cầu cả nhì bất phương trình sau:
*
*
Bài 9: Giải những phương trình sau:

a)

*
b)
*

c)

*
= - 3x +15 d)
*

e)

*
f)
*

g)

*
h)
*
Bài 10: Rút gọn những biểu thức sau :

a) A =

*
khi x ≤ 2

b) B =

*
lúc x > 4Bài 11: đến biểu thức
*

a) Tính giá trị của A khi

*

b) Tìm giá trị của x khi A = 2Bài 12: Cho a, b là những số dương. Chứng minh rằng:

*
Bài 13: Chứng minh rằng :

a)

*
b)
*

c)

*
d)
*
( a, b cùng dấu)

e) (ax + by)2 ≤ (a2 + b2)(x2 + y2)

f) cùng với x, y dương thỏa mãn nhu cầu điều khiếu nại x + y = 1 thì :

*
*

g) a2 + b2 + c2 ≥ ab + bc + ca (với a, b, c tùy ý)

Bài 14
: cho a, b, c là độ dài cha cạnh của tam giác. CMR :

a) a2 + b2 + c2 0


Каталог: 1fdegdtmonocomosopfile -> uploads -> filesfiles -> Khuùc Xaï AÙnh Saùngfiles -> smartphone htc luyện thi hà NỘI 234 Tây sơn Đống Đa Hà Nộifiles -> chăm đề: anđehit xetonfiles -> chăm đề 3: ĐỊnh phương pháp ÔM ĐỐi với toàn mạCHfiles -> 12 CÂu hỏI ĐỀ xuất thi học sinh tốt tỉNHfiles -> Sở gd và Đt thừa Thiên Huế bài xích tập trắc nghiệm phần năng lượng điện xoay chiềufiles -> Mẹo làm bài thi thpt tổ quốc môn tiếng Anh: kiếm tìm lỗi sai, viết lại câu và đọc hiểu