Có thể các bạn đã nghe nói tương đối nhiều về đại hội đồng người đóng cổ phần nhưng chưa làm rõ về thuật ngữ này với nghĩa tiếng Anh của tự này như thế nào. Hãy cùng Blog cách thức Việt khám phá Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì?

Đại hội đồng cổ đông” được dịch quý phái Tiếng Anh có nghĩa là “General Meeting of Shareholders“. Đây là cuộc họp giữa các cổ đông trong doanh nghiệp cổ phần nhằm mục đích tổng kết các chuyển động kinh doanh, biểu quyết, bàn về kế hoạch vận động trong tương lai, giải quyết các vụ việc liên quan mang đến đường lối vạc triển, thai lại quản trị hội đồng quản trị mới khi tín đồ cũ không còn nhiệm kỳ. Buổi họp này ra mắt trong một năm 1 lần hoặc bất thường.

Bạn đang xem: Đại hội cổ đông tiếng anh là gì

Đây là cơ quan tất cả thẩm quyền cao nhất, đưa ra quyết định đến sự tồn tại và phát triển của công ty cổ phần và những cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông rất có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bởi văn phiên bản cho bạn khác tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông bao gồm Đại hội đồng cổ đông thành lập, Đại hội đồng cổ đông thường niên cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đại hội đồng cổ đông có quyền để mắt tới và biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng của người sử dụng cổ phần.

*

Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông được điều khoản quy định về các quyền và nghĩa vụ theo Điều 135 của phép tắc Doanh nghiệp 2014:

Thông qua triết lý phát triển của công ty;Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng một số loại được quyền kính chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;Bầu, miễn nhiệm, bến bãi nhiệm member Hội đồng quản ngại trị, kiểm soát viên;Quyết định đầu tư hoặc cung cấp số gia tài có giá trị bởi hoặc lớn hơn 35% tổng giá chỉ trị gia tài được ghi trong report tài bao gồm gần nhất của người tiêu dùng nếu Điều lệ công ty không lý lẽ một tỉ trọng hoặc một giá trị khác;Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;Thông qua report tài thiết yếu hằng năm;Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phân phối của mỗi loại;Xem xét và xử lí những vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát điều hành gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;Quyền và nghĩa vụ khác theo nguyên tắc của quy định Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Xem thêm: Thermal Insulation Là Gì ? Nghĩa Của Từ Insulation Trong Tiếng Việt

Vừa rồi Blog phương tiện Việt mày mò về Đại hội đồng cổ đông tiếng Anh là gì? mong muốn phần phân tích và lý giải trên khiến cho bạn hiểu rõ rộng về có mang này.