Chi phí áp dụng vốn vay (tiếng Anh: Cost of Debt) là tỉ suất sinh lời yên cầu của công ty nợ khi cho doanh nghiệp vay vốn. đề nghị phân biệt nhì trường hợp: chi tiêu sử dụng vốn vay trước thuế (Cost of Debt Pre-Tax) và ngân sách sử dụng vốn vay sau thuế (Cost of Debt After-Tax).

Bạn đang xem: Cost of debt là gìĐịnh nghĩa

Chi phí thực hiện vốn vay trong giờ Anh là Cost of Debt. 

Đứng từ góc độ nhà đầu tư, khi cho khách hàng vay vốn nhà đầu tư chi tiêu sẽ đòi hỏi một mức tăng lãi để bù đắp ngân sách cơ hội của vốn. 

Còn đứng từ khía cạnh quản trị tài chủ yếu doanh nghiệp, tỉ suất sinh lời đòi hỏi của nhà nợ khi cho bạn vay vốn được hotline là ngân sách chi tiêu sử dụng vốn vay.


Ý nghĩa

Tác dụng của bài toán ước tính giá cả sử dụng vốn vay đó là nhà cai quản trị tài thiết yếu xem nó là nút sinh lời về tối thiểu từ bỏ việc đầu tư chi tiêu sử dụng vốn vay mượn để bảo vệ thu nhập lúc này của chủ sở hữu không biến thành sụt giảm.

Một trong số những ưu nuốm khi doanh nghiệp áp dụng vốn vay là lãi vay cần trả được xem là khoản ngân sách chi tiêu hợp lí và được tính trừ vào thu nhập cá nhân chịu thuế của doanh nghiệp, đây cũng khá được xem như 1 “lá chắn thuế”

Do vậy, lúc xem xét chi tiêu sử dụng vốn vay buộc phải phân biệt hai trường hợp: ngân sách sử dụng vốn vay trước thuế và chi phí thực hiện vốn vay sau thuế.

Chi phí sử dụng vốn vay trước thuế

Khái niệm

Chi phí áp dụng vốn vay trước thuế (tiếng Anh: Cost of Debt Pre-Tax) là tỉ suất sinh lời đòi hỏi của nhà nợ đối với số vốn cho doanh nghiệp vay mà chưa tính đến tác động của thuế các khoản thu nhập mà doanh nghiệp buộc phải nộp.

Công thức xác định

Chi phí áp dụng vốn vay mượn trước thuế rất có thể xác định theo lãi suất vay vốn ngân hàng mà công ty nợ yêu cầu. Cách xác định như sau:


*


Bằng phương pháp nội suy hoặc cách thức thử và xử lý sai số nhằm tìm ra được mức lãi suất làm cân đối giữa số vốn vay được từ bây giờ với số tiền cần trả vào tương lai. Đó chủ yếu là chi tiêu sử dụng vốn vay trước thuế.

Chi phí thực hiện vốn vay mượn sau thuế

Khái niệm

Chi phí thực hiện vốn vay sau thuế (tiếng Anh: Cost of Debt After-Tax) là tỉ suất sinh lời đòi hỏi của chủ nợ so với số vốn cho bạn vay sẽ tính đến ảnh hưởng của thuế các khoản thu nhập mà doanh nghiệp đề xuất nộp.

Xem thêm: Threads Là Gì ? Sự Khác Nhau Giữa Process Và Thread Từ Điển Anh Việt Threads

Công thức xác định

rd = rdt x (1 – t%)

Trong đó:

rd: Chi phí thực hiện vốn vay mượn sau thuế

rdt: Chi phí áp dụng vốn vay mượn trước thuế 

t (%): thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp

Như vậy, hoàn toàn có thể thấy chi phí sử dụng vốn vay sau thuế đã thấp rộng chi phí thực hiện vốn vay trước thuế vày lãi vay được xem trừ vào các khoản thu nhập chịu thuế, từ đó làm giảm sút gánh nặng giá cả sử dụng vốn so với vốn vay. Đó cũng đó là tác hễ của lá chắn thuế của lãi tiền vay.

Ví dụ: giá thành sử dụng vốn vay trước thuế là 11,05%, doanh nghiệp phải nộp thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp là 25% thì giá cả sử dụng vốn vay sau thuế là: