GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:cơ quan nhà quản
English translation:Governing/governance body/agency
Entered by: Mai Anh Tran

Bạn đang xem: Cơ quan chủ đạo tiếng anh là gì

06:25 Aug 13, 2015
Vietnamese to lớn English translationsBus/Financial - Business/Commerce (general)
Vietnamese term or phrase: cơ quan công ty quản
Là cơ quan căn bản nhưng không trực tiếp tham gia thống trị dự án Thank you again!
Mai Anh Tran


Bạn đang xem: Cơ quan tiếng anh là gì

*

*

This person is a welcome-petersburg.com Certified PRO in English khổng lồ Vietnamese
Click the red seal for more information on what it means to lớn be a welcome-petersburg.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Works in field", this, event, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan QuangVietnamLocal time: 17:31
Summary of answers provided5 +1governing bodyThis person is a welcome-petersburg.com Certified PRO in English khổng lồ VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a welcome-petersburg.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Hoang Dan
*

*

5Governing/governance body/agencyThis person is a welcome-petersburg.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means lớn be a welcome-petersburg.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Doan Quang
*Xem thêm: Từ Điển Tiếng Việt " Phịch Là Gì, Phịch Là Gì

Explanation:
Từ này mình chạm chán rất nhiềuThis person is a welcome-petersburg.com Certified PRO in English to VietnameseClick the red seal for more information on what it means khổng lồ be a welcome-petersburg.com Certified PRO. ", this, event, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Doan QuangVietnamLocal time: 17:31Works in fieldNative speaker of: