Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt


Bạn đang xem: Chủ quan tiếng anh là gì

*
*
*

chủ quan
*

chủ quan noun Subjective feeling, subjective thinking, subjective point of viewlàm đến chủ quan phù hợp với khách quan: to square what is subjective with what is objective adj Subjective, personal, ownsự cố gắng chủ quan: one"s own (personal) effortphương pháp bốn tưởng còn công ty quan: his way of thinking is still subjectivechủ nghĩa nhà quan: subjectivism
*

*

*

 cái thuộc về đơn vị hoặc được sản ra đời từ hoạt động vui chơi của chủ thể. Trong triết học cận đại và hiện tại đại, CQ đôi lúc bị trái lập một phương pháp nhị nguyên luận với dòng khách quan tiền và được xem như xét cùng với tư giải pháp là thuộc tính "nội tại" của công ty thể. Không giống với các sự đồ vật xung quanh, sự mãi sau của CQ được biểu lộ dưới hai dạng: với tư phương pháp là trí thức và với tư phương pháp là cảm nghĩ của phiên bản thân công ty thể. Triết học tập Mac nhận định rằng vấn đề về quan hệ của CQ với khách hàng quan bắt đầu từ vấn đề cửa hàng và khách hàng thể, còn phiên bản thân các phạm trù CQ và khách quan liêu là tương đối, luôn luôn luôn chuyển hoá cho nhau.

Dưới dạng tri thức, CQ không hẳn là một nghành nào đó trọn vẹn chủ quan, cũng chính vì tri thức không nói về bản thân mình, mà nói về khách thể được nó tái tạo. Tri thức với tư bí quyết là CQ không đề đạt thuộc tính của nó như là một nghành nghề dịch vụ thực thể sệt biệt, khác với hiện nay khách quan, mà chỉ phản ánh những nhân tố mà bất cứ tri thức nào cũng không thể tái tạo không hề thiếu và hoàn toàn. Cùng với nghĩa đó, nhận thức vận chuyển từ CQ nhiều hơn thế nữa đến CQ ít hơn. Bác bỏ sự trái lập siêu hình thân CQ với khách quan, triết học tập Mac đã chỉ ra rằng không một trình độ chuyên môn nhận thức làm sao là CQ hoặc khách quan thuần tuý, rằng trong quá trình vận động của nhấn thức liên tục có sự thay thế CQ bởi khách quan, đồng thời đề nghị vạch ra văn bản khách quan lại vốn có ở những trình độ chuyên môn nhận thức đã biết thành vượt qua. Vì vậy, văn bản khách quan lại vốn gồm trong đông đảo ảo tưởng, trong các sai lầm.

Dưới dạng cảm hứng của bạn dạng thân chủ thể, CQ bộc lộ tính không lặp lại, sự đa dạng và phong phú trong nhân loại CQ của mỗi cá nhân. Mặc dù nhiên, bao gồm dạng đó của CQ cũng không đặc thù cho sự mãi sau CQ đặc trưng nào đó. Vày vì, tuy nhiên mang tính cá thể, tuy nhiên những xúc cảm đó được sản xuất hiện từ chuyển động thực tế của công ty và từ bỏ sự tiếp xúc của công ty đó với công ty khác. Bởi vậy, ko phải hoàn toàn ngẫu nhiên nhưng mà khi bàn đến phạm trù CQ trong vận động nhận thức của con người, Lênin đã đồng tình luận điểm sau đây của Hêghen (G. W. F. Hegel): "Cái đa dạng chủng loại nhất là cái cụ thể nhất và loại chủ quan lại nhất". Xt. Khách quan.
Xem thêm: Giải Bài 4 Trang 9 Sgk Toán 10, Bài 4 Trang 9 Sgk Đại Số 10

- I d. Mẫu thuộc về ý thức, ý chí của bé người, trong quan tiền hệ trái lập với khách quan. Tuân theo chủ quan.

- II t. 1 ở trong về tự bạn dạng thân mình, về dòng vốn gồm và hoàn toàn có thể có của bản thân. Sự cố gắng nỗ lực . Năng lượng chủ quan. 2 Chỉ xuất phát từ ý thức, ý chí của mình, ko coi trọng đầy đủ khách quan. Cách thức tư tưởng chủ quan. Chủ quan khinh địch.

hId. Cái thuộc về ý thức, ý chí của con tín đồ trong quan tiền hệ đối lập với bình thường quanh, bên ngoài. Tuân theo chủ quan. IIt.1. Nằm trong về bạn dạng thân mình, về mẫu sẵn bao gồm và hoàn toàn có thể có của phiên bản thân. Nỗ lực chủ quan. Năng lượng chủ quan. 2. Chỉ địa thế căn cứ vào ý thức, ý chí của mình, không ân cần đúng mức mang lại khách quan. Chủ quan khinh địch.