bài toán chia số tất cả hai chữ số mang đến số gồm một chữ số toán lớp 3 con được học cách thực hiện phép tính chia. Cùng mày mò bài học tập này với welcome-petersburg.com nhé!Bài học này welcome-petersburg.com hỗ trợ cho các con công việc thực hiện việc chia số gồm hai chữ số mang đến số có một chữ số toán lớp 3, với đó là những dạng bài bác tập vận dụng. Để rứa chắc ghi nhớ lâu, những con cần thường xuyên ôn tập cần cù làm bài xích tập.

Bạn đang xem: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số lớp 3

1. Phân chia số gồm hai chữ số mang đến số gồm một chữ số

1.1. Phía dẫn thực hiện phép chia

Ví dụ: triển khai phép tính sau

a) 75 : 5 = ?

b) 84 : 3 = ?

Giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

7 phân tách 5 được 1, viết 1;

1 nhân 5 được 5, 7 trừ 5 được 2

Hạ 5 được 25 chia 5 bởi 5, viết 5

5 nhân 5 bởi 25, 25 trừ 25 bằng 0

Vậy 75 : 5 = 15

*

8 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 được 6, 8 trừ 6 bởi 2,

Hạ 4, được 24 phân tách 3 bởi 8, viết 8

8 nhân 3 được 24, 24 trừ 24 bởi 0

Vậy 84 : 3 = 28

2. Một số lưu ý khi triển khai chia

Đặt tính theo như đúng cột, đúng số, đúng vị trí của số bị chia, số chia, thương.

Thực hiện nay phép tính từ trái sáng phải, từ bỏ cột hàng trăm và hàng 1-1 vị.

Mỗi lần tính đều phải trải qua tía bước tính nhẩm: chia, nhân, trừ; các lần chia đều được 1 chữ số sống thương

3. Bài tập thực hành - tất cả lời giải

3.1. Dạng 1: Đặt tính rồi tính

3.1.1. Biện pháp làm

*

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 92 : 4

b) 65 : 5

c) 66 : 3

d) 70 : 2

3.1.3. Cách giải

Đặt tính rồi tính ta có:

*

9 phân tách 4 được 2, viết 2

2 nhân 4 được 8, 9 trừ 8 bằng 1

Hạ 2, được 12 chia 4 được 3, viết 3

3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ 12 bởi 0

*

6 chia 5 bằng 1, viết 1

1 nhân 5 bởi 5; 6 trừ 5 bởi 1

Hạ 5, được 15 chia 5 bởi 3, viết 3

3 nhân 5 bởi 15, 15 trừ 15 bởi 0

*

6 chia 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bằng 6; 6 trừ 6 bởi 0

Hạ 6; 6 phân tách 3 được 2, viết 2

2 nhân 3 bởi 6; 6 trừ 6 bởi 0

*

7 phân tách 2 bằng 3; viết 3

3 nhân 2 bằng 6; 7 trừ 6 bởi 1

Hạ 0, được 10 phân chia 2 bởi 5, viết 5

5 nhân 2 bởi 10, 10 trừ 10 bằng 0

3.2. Dạng 2: vấn đề đố

3.2.1. Giải pháp làm

*

3.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Mẹ gồm 18 quả cam, bà mẹ chia đến Lan ⅓ số cam mà bà mẹ có. Hỏi Lan có bao nhiêu quả cam?

Bài 2: Năm nay bà mẹ 34 tuổi, 6 năm nữa thì tuổi của Minh bằng ¼ tuổi của mẹ. Hỏi hiện thời Minh bao nhiêu tuổi?

Bài 3: từng ngày Hải phải đi bộ tới ngôi trường với thời hạn là ⅕ giờ. Hỏi thời gian mà Hải đi tự nhà đến lớp là từng nào phút?

3.2.3. Bí quyết giải

Bài 1:

Lan tất cả số trái cam là:

18 : 3 = 6 (quả cam)

Vậy Lan được chị em cho 6 quả cam

Bài 2:

Tuổi của bà mẹ 6 năm nữa là

34 + 6 = 40 (tuổi)

Tuổi của Minh 6 năm nữa là:

40 : 4 = 10 (tuổi)

Tuổi của Minh hiện tại là:

10 - 6 = 4 (tuổi)

Vậy bây giờ Minh 4 tuổi

Bài 3:

Đổi 1 tiếng = 60 phút

Thời gian mà Hải đi đến lớp là:

60 : 5 = 12 (phút)

Vậy Hải đi từ nhà tới trường hết 12 phút

3.3. Dạng 3: Tính giá trị biểu thức

3.3.1. Giải pháp làm

*

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Tính quý giá biểu thức

a) 44 : 4 + 67

b) 96 : 3 - 27

c) 48 - 19 + 78 : 6

d) 90 : 5 - 6 + 21

Bài 2: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 55 : 5 x 7

b) 46 : 2 x 8

c) 35 : 5 : 7

d) 66 : 2 : 3

3.3.3. Phương pháp giải

Bài 1:

Thực hiện nay phép tính theo vật dụng tự nhân chia trước, cùng trừ sau ta có:

a) 44 : 4 + 67 = (44 : 4) + 67 = 11+ 67 = 78

b) 96 : 3 - 27 = (96 : 3) - 27 = 32 - 27 = 5

c) 48 - 19 + 78 : 6 = 48 - 19 + (78 : 6) = 48 - 19 + 13 = 29 + 13 = 42

d) 90 : 5 - 6 + 21 = (90 : 5) - 6 + 21 = 18 - 6 + 21 = 12 + 21 = 33

Bài 2:

Thực hiện tại phép tính theo vật dụng tự tự trái sang nên ta có:

a) 55 : 5 x 7 = 11 x 7 = 77

b) 46 : 2 x 8 = 23 x 8 = 184

c) 35 : 5 : 7 = 7 : 7 = 1

d) 66 : 2 : 3 = 33 : 3 = 11

3.4. Dạng 4: kiếm tìm x

3.4.1. Giải pháp làm

*

3.4.2. Bài bác tập

Bài 1: tra cứu x biết

a) 45 : x = 9

b) 39 : x = 3

c) 57 : x = 3

d) 82 : x = 2

Bài 2: search y biết

a) y x 5 = 95

b) y x 6 = 90

c) y x 7 = 91

d) y x 2 = 72

3.4.3. Phương pháp giải

Bài 1:

a) 45 : x = 9

x = 45 : 9

x = 5

b) 39 : x = 3

x = 39 : 3

x = 13

c) 57 : x = 3

x = 57 : 3

x = 19

d) 82 : x = 2

x = 82 : 2

x = 41

Bài 2:

a) y x 5 = 95

y = 95 : 5

y = 19

b) y x 6 = 90

y = 90 : 6

y = 15

c) y x 7 = 91

y = 91 : 7

y = 13

d) y x 2 = 72

y = 72 : 2

y = 36

4. Bài bác tập từ luyện (Bài tập không có lời giải)

4.1. Bài bác tập

Bài 1: tiến hành tính sau

a) 81 : 3

b) 98 : 7

c) 96 : 4

d) 88 : 8

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 74 : 2 - 15

b) 99 : 3 + 39

c) 45 + 9 : 3

d) 89 - 48 : 4

e) 36 : 3 x 5

g) 56 : 4 : 7

Bài 3: Một shop bán gạo, ngày trước tiên bán được 76kg gạo, ngày thiết bị hai bán tốt ¼ ngày đồ vật nhất. Hỏi ngày vật dụng 2 bán tốt bao nhiêu kg gạo?

Bài 4: Hoa vội vàng được 45ngôi sao, Hà vội được 42 ngôi sao, Mai cũng gấp hầu hết chỉ được ⅓ số ngôi sao sáng của Hoa với Hà. Hỏi Mai vội được bao nhiêu ngôi sao?

Bài 5: tìm kiếm x biết

a) 48 : x = 6

b) 77 : x = 7

c) 72 : x = 3

d) 34 : x = 2

Bài 6: search y biết

a) y x 5 =35

b) 8 x y = 80

c) y x 2 = 94

d) 6 x y = 54

4.2.

Xem thêm: Các Bài Tập Lượng Giác Lớp 10, Bài Tập Tính Giá Trị Lượng Giác Lớp 10

Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 27 b) 14 c) 24 d) 11

Bài 2

a) 22 b) 72 c) 48 d) 77 e)60 g) 2

Bài 3

Đáp án: 19kg gạo

Bài 4

Đáp án: 29 ngôi sao

Bài 5

a) x = 8

b) x = 11

c) x = 24

d) x = 17

Bài 6

a) y = 7

b) y = 10

c) y = 47

d) y = 9

Để học tốt bài toán chia số có hai chữ số cho số có một chữ số toán lớp 3, con buộc phải nắm cứng cáp những kiến thức trọng tâm, luyện tập những bài tập. Phụ huynh rất có thể theo dõi welcome-petersburg.com để cập nhật những thông tin bổ ích nhé!