- Chọn bài bác -Bài 1: Nhân đơn thức với nhiều thứcBài 2: Nhân nhiều thức với đa thứcLuyện tập (trang 8-9)Bài 3: hầu như hằng đẳng thức xứng đáng nhớLuyện tập (trang 12)Bài 4: các hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Bài 5: đều hằng đẳng thức lưu niệm (tiếp)Luyện tập (trang 16-17)Bài 6: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng cách thức đặt nhân tử chungBài 7: Phân tích nhiều thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thứcBài 8: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách thức nhóm hạng tửBài 9: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp những phương phápLuyện tập (trang 25)Bài 10: Chia đơn thức cho 1-1 thứcBài 11: phân chia đa thức cho solo thứcBài 12: phân chia đa thức một trở nên đã chuẩn bị xếpLuyện tập (trang 32)Ôn tập chương 1

Mục lục

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 8: tại đây

Xem cục bộ tài liệu Lớp 8: trên đây

Sách giải toán 8 bài 10: Chia solo thức cho 1-1 thức giúp bạn giải các bài tập vào sách giáo khoa toán, học xuất sắc toán 8 sẽ giúp đỡ bạn rèn luyện kỹ năng suy luận phù hợp và phù hợp logic, hình thành khả năng vận dụng kết thức toán học tập vào đời sống và vào các môn học tập khác:

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 26: làm cho tính chia

a) x3 : x2;

b) 15x7 : 3x2;

c) 20x5 : 12x.

Bạn đang xem: Chia đơn thức cho đơn thức

Lời giải

a) x3 : x2 = x(3 – 2) = x1 = x

b) 15x7 : 3x2 = (15 : 3).(x7 : x2 )= 5.x(7-2) = 5x5

c) 20x5 : 12x = (20 : 12) . (x5 : x) = .x(5-1) = .x4

Trả lời thắc mắc Toán 8 Tập 1 bài 10 trang 26:

a) Tính 15x2y2 : 5xy2;

b) Tính 12x3y : 9x2.

Lời giải

a) 15x2y2 : 5xy2 = (15:5).(x2 : x).(y2 : y2 ) = 3.x(2-1).1 = 3x

b) 12x3y : 9x2 = (12:9).(x3 : x2 ).y = .x(3-2).y =
xy

Trả lời câu hỏi Toán 8 Tập 1 bài xích 10 trang 26:

a) tra cứu thương vào phép chia, biết đối chọi thức bị chia là 15x3y5z, đối chọi thức phân tách là 5x2y3.

Xem thêm: Purchase Order Là Gì - Quy Trình Purchase Order Trong Bán Hàng Đơn Giản

b) Cho p. = 12x4y2 : (-9xy2). Tính quý giá của biểu thức phường tại x = -3 với y = 1,005.

Lời giải

a) 15x3y5z : 5x2y3

= (15:5).(x3