Thế như thế nào là mặt đường tròn nước ngoài tiếp một tam giác? Nêu cách xác định tâm của đường tròn nước ngoài tiếp tam giác.

Bạn đang xem: Câu hỏi ôn tập chương 2 hình học 9

Lời giải:

- Đường tròn ngoại tiếp tam giác là con đường tròn đi qua 3 đỉnh của tam giác.

- trung tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của những đường trung trực của những cạnh tam giác.

Trả lời câu 2 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Thế làm sao là mặt đường tròn nội tiếp một tam giác? Nêu cách khẳng định tâm của đường tròn nội tiếp tam giác.

Lời giải:

- Đường tròn nội tiếp tam giác là con đường tròn tiếp xúc với 3 cạnh của tam giác.

- trung tâm đường tròn nội tiếp tam giác là giao điểm của các tia phân giác của các góc vào của tam giác.

Trả lời câu 3 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Chỉ rõ tâm đối xứng của con đường tròn, trục đối xứng của đường tròn.

Lời giải:

- vai trung phong của con đường tròn là trọng điểm đối xứng của mặt đường tròn đó.

- Mọi 2 lần bán kính của mặt đường tròn đa số là trục đối xứng của đường tròn.

Trả lời câu 4 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Chứng minh định lí: trong các dây của một con đường tròn, dây lớn số 1 là mặt đường kính.

Lời giải:

Giả sử ta gồm đường tròn 2 lần bán kính AB = 2R và một dây CD.

Trong ΔCOD, theo bất đẳng thức tam giác ta có:

CD ≤ OC + CD

=> CD ≤ 2R

=> CD ≤ AB (đpcm)

Trả lời câu 5 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Phát biểu những định lí về quan hệ giới tính vuông góc giữa 2 lần bán kính và dây.

Lời giải:

Định lí: ví như 1 2 lần bán kính vuông góc với cùng một dây thì trải qua trung điểm của dây ấy. Ngược lại, 1 2 lần bán kính đi qua trung điểm của một dây không hẳn là đường kính thì vuông góc cùng với dây ấy.

Trả lời câu 6 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Phát biểu những định lí về liên hệ giữa dây và khoảng cách từ trung khu đến dây.

Lời giải:

Trong một mặt đường tròn:

- hai dây đều nhau thì biện pháp đều trung khu và ngược lại, hai dây cách đều vai trung phong thì bởi nhau.

- Dây lớn hơn thế thì gần chổ chính giữa hơn với ngược lại, dây gần tâm hơn nữa thì lớn hơn.

Trả lời câu 7 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Nêu những vị trí kha khá của đường thẳng và mặt đường tròn. Ứng với mỗi địa điểm đó, viết hệ thức giữa d (khoảng giải pháp từ trung tâm đến con đường thẳng) với R (bán kính của con đường tròn).

Lời giải

Vị trí kha khá của mặt đường thẳng và đường trònSố điểm chungHệ thức giữa d với R
Đường thẳng và đường tròn cắt nhau2d R

Trả lời câu 8 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Phát biểu có mang tiếp tuyến của đường tròn. Phạt biểu tính chất của tiếp con đường và dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến. Tuyên bố các đặc điểm của hai tiếp tuyến cắt nhau.

Lời giải:

- Tiếp tuyến với mặt đường tròn là con đường thẳng chỉ có một điểm phổ biến với mặt đường tròn.

- Tiếp tuyến đường với đường tròn thì vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm.

- nếu 1 mặt đường thẳng đi qua một điểm của con đường tròn cùng vuông góc với bán kính đi qua tiếp điểm ấy thì con đường thẳng ấy là một trong những tiếp tuyến đường của con đường tròn.

- ví như 2 tiếp đường của mặt đường tròn cắt nhau ở một điểm thì:

a) Điểm đó giải pháp đều 2 tiếp điểm.

b) Tia kẻ từ điểm này đi qua trung khu là tia phân giác của góc tạo do 2 tiếp tuyến.

c) Tia kẻ từ tâm qua điểm này là tia phân giác của góc tạo vày 2 bán kính đi qua tiếp điểm.

Trả lời câu 9 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Nêu các vị trí tương đồi của hai đường tròn. Ứng với mỗi địa điểm đó, viết hệ thức giữa đoạn nối chổ chính giữa d với các bán kính R, r.

Lời giải:

*

Trả lời câu 10 (trang 126 SGK Toán 9 Tập 1)

Tiếp điểm của hai tuyến phố tròn xúc tiếp nhau có vị trí như thế nào đối với đường nối tâm? những giao điểm của hai đường tròn cắt nhau có vị trí như thế nào so với đường nối tâm?

Lời giải:

- Tiếp điểm của 2 mặt đường tròn xúc tiếp với nhau thì nằm trê tuyến phố nối tâm.

Xem thêm: Academic Year Là Gì ?, Từ Điển Tiếng Anh Từ Điển Anh Việt Academic Year

- những giao điểm của 2 đường tròn giảm nhau thì đối xứng với nhau qua con đường nối tâm.