Đối với các doanh nghiệp có chuyển động sản xuất, vấn đề hiểu, hạch toán cùng ghi thừa nhận thành phẩm,bán thành phẩmvô thuộc quan trọng, vì nó tác động trực tiếp nối việc xác minh số dư hàng tồn kho thời điểm cuối kỳ và xác định chi phí sản phẩm, cũng giống như xác định kết quả kinh doanh cuối kỳ. Qua bài viết này, Thành phái nam đãhướng dẫn đến bạn đọc: Thành phẩm giờ Anh là gì? bán thành phẩm giờ đồng hồ Anh là gì?Định nghĩa bằng tiếng Anhvà các thuật ngữ quan trọng liên quan.

Bạn đang xem: Bán thành phẩm tiếng anh là gì


1. Kết quả tiếng Anh là gì?

Thành phẩm giờ đồng hồ Anh làFinished goodshayFinished products

Định nghĩa thành phẩm tiếng Việt:Thành phẩm lànhững sản phẩm đã xong quá trình bào chế do các bộ phận sản xuất của công ty sản xuất hoặc thuê quanh đó gia công xong xuôi đã được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật và nhập kho.

Định nghĩa thành phẩm tiếng Anh là:Finished products are products that have finished processing, manufactured by the enterprise's production departments or outsourced, that have been tested in accordance with technical standards & stored in warehouses.

2. Cung cấp thành phẩm giờ đồng hồ Anh là gì?

Bán sản phẩm tiếng Anh làSemi-finished products

Định nghĩa cung cấp thành phẩm giờ đồng hồ Việt: Bán thành phẩmlàsản phẩm mới hoàn thành một số công đoạn sản xuất, chưakết thúc quy trình chế phát triển thành do các bộ phận sản xuất của chúng ta sản xuất hoặc thuê ngoài gia công xong, vàbán thành phẩmchưa được kiểm nghiệm phù hợp với tiêu chuẩn chỉnh kỹ thuật của sản phẩmvà nhập kho.

Định nghĩa cung cấp thành phẩm giờ đồng hồ Anh:Semi-finished products are new products that have completed some production stages, not yet finished processing, processed by the enterprise's production departments or outsourced, và semi-finished products that have not been tested in accordance with the law. Conform to product specifications & stock.

3. Các thuật ngữ đặc biệt liên quan mang đến Thành phẩm tiếng Anh, phân phối thành phẩm tiếng Anh:

Thuật ngữ giờ đồng hồ ViệtThuật ngữ giờ Anh
Hàng đã đi bên trên đườngGoods in transit
Nguyên liệu, đồ vật liệuMaterials
Công cụ, dụng cụTools & supplies
Chi phí sản xuất sale dở dangWork in progress
Thành phẩmFinished goods
Hàng hóaMerchandises
Hàng gởi bánGoods on consignment
Hàng hóa kho bảo thuếGoods in bonded warehouse
Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụGross sales of merchandise & services
Các khoản giảm trừ doanh thuRevenue deductions
Doanh thu thuần bán hàng và hỗ trợ dịch vụNet sales of merchandise và services
Giá vốn sản phẩm bánCost of goods sold
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụGross profit from sales of merchandise and services
Doanh thu hoạt động tài chínhFinancial income
Chi phí tài chínhFinancial expenses
Trong đó: giá thành lãi vay - In which: Interest expense
Chi phí chào bán hàngSelling expenses
Chi phí cai quản doanh nghiệpGeneral and administrative expenses
Lợi nhuận thuần từ chuyển động kinh doanhNet profits from operating activities
Thu nhập khácOther income
Chi tầm giá khácOther expenses
Lợi nhuận khácProfit from other activities
Tổng lợi nhuận kế toán tài chính trước thuếNet profit before tax
Chi chi phí thuế TNDN hiện nay hànhCurrent corporate income tax expense
Chi giá tiền thuế TNDN hoãn lạiDeferred corporate income tax expenses
Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệpNet profit after tax

4. Một trong những đoạn văn liên quan đếnThành phẩm giờ đồng hồ Anh, phân phối thành phẩm tiếng Anh

Giá nơi bắt đầu thành phẩmbao gồm: chi tiêu mua, giá thành chế vươn lên là và các ngân sách chi tiêu liên quan liêu trực tiếp khác phát sinh để có được mặt hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại.

Cost of finished goods includes: Purchase, processing, và other directly attributable costs incurred to lớn bring the inventory to its current location and condition.

Thành phẩmdo các thành phần sản xuất chủ yếu và phân phối phụ của công ty sản xuất ra cần được reviews theo chi tiêu sản xuất (giá gốc), bao gồm: ngân sách nguyên liệu, vật tư trực tiếp, giá cả nhân công trực tiếp, giá thành sản xuất chung và những chi tiêu có liên quan trực tiếp khác tới sự việc sản xuất sản phẩm.

Finished products produced by the main & secondary production divisions of the enterprise must be evaluated according lớn the cost of production (original cost), including: Cost of raw materials, direct materials, labor costs direct, manufacturing overhead và other directly attributable costs of producing the product.

Thành phẩmthuê ngoài tối ưu chế biến được review theo giá cả thực tế tối ưu chế biến hóa bao gồm: túi tiền nguyên liệu, vật tư trực tiếp, giá thành thuê tối ưu và các giá cả khác có tương quan trực tiếp nối quá trình gia công.

Finished products outsourced processing are evaluated according to lớn the actual cost of processing, including: Cost of direct materials, outsourced materials, outsourcing costs & other costs directly related to lớn the processing. Machining process.

Qua bài viết này, Thành Namđãhướng dẫn đến chúng ta đọc: Thành phẩm giờ đồng hồ Anh là gì? phân phối thành phẩm giờ đồng hồ Anh là gì? và những thuật ngữ quan trọng đặc biệt liên quan.

Xem thêm: Định Nghĩa Chuẩn Tinh Là Gì, Đặc Điểm Và Hơn Thế Nữa ▷ ➡️ Postposmo

Nếu các bạn đọc có câu hỏi gì, hãy để ở dưới phần bình luận, nhóm ngũ chuyên viên củaThành Namluôn chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ, lời giải mọi thắc mắc từ phía độc giả.