Định nghĩa mong và bội:Nếu bao gồm số tự nhiên a phân tách hết đến số thoải mái và tự nhiên b thì ta nói a là bội của b, còn b là ước của a.

Bạn đang xem: Bài tập ước và bội lớp 6

Ví dụ : 18 ⋮ 6 ⇒ 18 là bội của 6. Còn 6 được hotline là mong của 18.

Cách tìm cầu và bộiTa rất có thể tìm các bội của một số bằng phương pháp nhân số đó lần lượt với 0, 1, 2, 3,...

Ví dụ : B(6) = 0 ; 6 ; 12 ; 18 ; ...

Ta hoàn toàn có thể tìm các ước của a bằng cách lần lượt chia a cho những số thoải mái và tự nhiên từ 1 cho a để xét coi a phân tách hết cho đều số nào, lúc đó những số ấy là mong của a

Ví dụ : Ư(16) = 16 ; 8 ; 4 ; 2 ; 1

II. Bài tập ví dụ:

Bài 1:

a) Tìm những bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 bé dại hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Hướng dẫn :

a) những bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25 là: 8; 20

b) Tập hợp những bội của 4 bé dại hơn 30: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

c) Dạng tổng quát các số là bội của 4: 4k, với k ∈ N.

Bài 2: Tìm những ước của 4, của 6, của 9, của 13 cùng của 1.

ĐS: Ư(4) = 1; 2; 4, Ư(6) = 1; 2; 3; 6, Ư(9) =1;3;9; Ư(13) = 1; 13, Ư(1) = 1.

Bài 3: Tìm những số tự nhiên x sao cho:

a) x ∈ B(12) và đôi mươi ≤ x ≤ 50;

b) x⋮15 với 0 ≤ 40;

c) x ∈ Ư(20) với x > 8;

d) 16⋮x.

Hướng dẫn:

a) Nhân 12 thứu tự với 1; 2… cho đến khi được bội to hơn 50; rồi chọn mọi bội x thỏa mãn điều kiện đã cho.

=> 24; 36; 48.

b) 15; 30.

c) 10; 20.

d) 16⋮x có nghĩa là x là ước của 16. Vậy đề xuất tìm tập hợp các ước của 16.

=> Ư(16) = 1; 2; 4; 8; 16.

Bài 4: Viết các tập hợp:

a) Ư (6), Ư (9)

b) Ư (7), Ư (8)

ĐS:

a) Ư (6) = 1; 2; 3; 6, Ư (9) = 1, 3, 9

b) Ư (7) = 1; 7, Ư (8) = 1; 2; 4; 8

Bài 5: bao gồm 36 học sinh vui chơi. Chúng ta đó hy vọng chia hầu hết 36 fan vào các nhóm. Trong các cách phân tách sau, bí quyết nào thực hiện được ?

*

Hướng dẫn:

Để chia mọi 36 người vào những nhóm thì số nhóm và số người ở một tổ phải là cầu của 36.Vì các số 4; 6; 12 trong bảng là các ước của 36 nên trong số cách phân tách đã nêu thì phương pháp chia vật dụng nhất, sản phẩm công nghệ hai cùng thứ tư tiến hành được.

Bài 1: Tìm tất cả các số bao gồm hai chữ số là:

a) Bội của 32 b) Bội của 41

Bài 2: Tìm tất cả các số bao gồm hai chữ số là mong của :

a) 50 b) 45

Bài 3: Tìm toàn bộ các số tự nhiên x sao cho

a) x 15 và 45 7

Bài 4: Tìm tất cả các số tự nhiên x sao cho

a)<6vdots (x-1)> b) <14vdots (2x+3)>

Bài 5: đến n là số thoải mái và tự nhiên . Minh chứng :

a) (n + 10 ) ( n + 15) là bội của 2.

b) n ( n + 1) (n + 2) là bội của 2 và 3

c) n( n+1 )( 2n + 1) là bội của 2 là 3

Bài 6: Tìm những số tự nhiên a biết :

a) (a + 11) ( a + 3 ) d) ( a – 3 ) ( a – 14)

b) ( 2a + 27 ) ( 2a + 1) e) ( 5a + 28) ( a + 2)

c) ( 3a + 15 )( 3a – 1)

Bài 7: Viết những tập hòa hợp sau.

a) Ư(6); Ư(9); Ư(12) d) B(23); B(10); B(8)

b) Ư(7); Ư(18); Ư(10) e) B(3); B(12); B(9)

c) Ư(15); Ư(16); Ư(250 g) B(18); B(20); B(14)

Bài 8: cơ hội đầu, ngựa đặt tại ô số 1, đích ngơi nghỉ ô số 18 (H.21 SGK)

*

(Hình 21 SGK)

Hai bạn A và B theo thứ tự đưa ngựa về phía đích, mỗi lần đến lượt đề xuất đi ít nhất 1 ô, các nhất 3 ô. Fan nào đưa ngựa về đích trước là fan thắng cuộc.Các em hãy cùng chơi và tìm lối chơi để win cuộc.

Bài 9: Tìm các số thoải mái và tự nhiên có bố chữ số phân chia hết cho cả 5 và 9 , biết rằng chữ số hàng trăm bẳng trung bình cộng của hai chữ số còn lại.

Bài 10: Tìm những số tự nhiên có cha chữ số phân tách hết cho cả 5 cùng 9 biết rằng hiệu số đó với số viết theo vật dụng tự trái lại bằng 297.

Xem thêm: Ex Nghĩa Là Gì - Ex Viết Tắt Của Từ Gì

Bài 11: chứng minh rằng một vài có cha chữ số mà lại chữ số hàng trăm , hàng đơn vị bằng nhau cùng tổng cha chữ số của số đó phân chia hết mang lại 7 thì số đó chia hết cho 7.

CHÚC CÁC BẠN HỌC THẬT TỐT NHÉ

bài viết gợi ý:
1. Siêng Đề Lớp 6: máy tự triển khai các phép tính – tính chất chia hết của một tổng – tín hiệu chia không còn của 2, 3, 5, 9 2. Chăm Đề Lớp 6: Tập Hợp-Phần Tử Của Tập phù hợp 3. Chăm Đề Lớp 6: Phép cộng - Phép nhân - Phép trừ - Phép phân tách 4. Bài tập dạng Tìm đk chia hết trong các học 6 5. Bài: Có hay là không tồn tại sự phân chia hết trong số học – Toán 6 6. Một số trong những dạng bài bác tập minh chứng quan hệ chia hết 7. Một số dạng bài tập tìm số dư