... SGK ôn tập chương IĐáp án chọn b)MN & MP→ → cïng h­íng 34Hoạt động 2 : thắc mắc tự chất vấn ôn tập chương IBài 1: mang đến tam giác ABC. HÃy xác định các véc tơABCCB CA =AB 10 ôn ... 4;2),C(3;5).a) chứng minh rằng cha điểm A,B,C không thẳng hàngGợi ý:Chứng minh choAB và AC không cùng phương ôn tập chương I 5 ôn tập chương IHoạt đụng 1 : tóm tắt những kiến thức đề xuất ... Tra ôn tập chương IHS: Ôn lại phần : phép tắc tam giác, quy tăc hình bình hànhvéc tơ đối, tổng , hiệu hai véc tơBài 1: mang đến tam giác ABC. HÃy xác định các véc tơABCCB cha + =CA 18 ôn tập...

Bạn đang xem: Bài tập hình học 10 chương 3


*

... Với (E). trong tất cả các hình chữ nhật ngoại tiếp (E), hãy xác định:1) Hình chữ nhật bao gồm diện tích nhỏ dại nhất.2) Hỡnh ch nht cú din tớch nh nht. Câu 40. Viết PT các cạnh của hình vuông nước ngoài ... Trực tiếp qua A và vuông góc cùng với trung tuyến BI.. PHNG TRèNH CA ELIP.Câu 21. Mang đến elip ( )2 2:16 25 100 E x y+ =.1) tìm toạ độ các đỉnh, tiêu điểm, tính tâm sai của (E).2) tìm kiếm toạ độ của điểm ( ... Tiêu điểm.2) tra cứu tọa độ điểm ( )M E sao cho 2 12MF MF=.Câu 24. Vit PT chủ yếu tắc cuae elip (E), biết:1) Trục bự thuộc Ox, độ lâu năm trục lớn bằng 8; trục nhỏ thuộc Oy có độ dài bởi 6.2)...
*

... Trắc nghiệm Hình hoc 10 Nguyen van Truongd. 298m 87. Trong khía cạnh phẳng Oxy cho các điểm A(1, 1); B(2, 4); C (10, -2). Tính tích vô phía B A → . A C → a. 30 b. 10 c. -10 d. -30 88. đến ... Thiết yếu tắc của (H) là : a. X 2 16 - y 2 84 = 1 b. X 2 84 - y 2 16 = 1 c. X 2 100 - y 2 84 = 1 d. X 2 16 - y 2 100 = 1 55. Cho vectơ A B → với một điểm C, có bao nhiêu điểm D vừa lòng A B → ... Trắc nghiệm Hình hoc 10 Nguyen van Truonga. M'(0; 3) b. M'(2; 2) c. M'(4; 4) d. M' (3; 0) 15. Trong mặt phẳng Oxy cho các điểm A(1, 1); B(2, 4); C (10, -2). Góc B A C...
*

... OA 2 + OB 2 +OC 2 + OD 2 nhỏ tuổi nhất.HD:a) điện thoại tư vấn F là trung điểm của AD. Xét · ·0 060 , 120 CEF CEF= =⇒ 2AC 2 – AD 2 = 6a 2 hoaëc –2a 2 .b) S = x(a – x)3; 2 2ax =c) x = 2 ad) ... + 2DP = 2CN.HD:a) Hình thang. AM = 2NP.b) Đoạn thẳng song song với cạnh beân. C) DP = 54a.19 HD:a) Xét 2 trường hợp: I ∈ OA, I ∈ OC . Tiết diện là tam giácđều.b) 2 2 2 2 2 230 2 ( ... 6a 2 hoaëc –2a 2 .b) S = x(a – x)3; 2 2ax =c) x = 2 ad) OA 2 +OB 2 +OC 2 + OD 2 = 4OG 2 + GA 2 + GB 2 + GC 2 + GD 2 .O di động cầm tay trên đoạn IJ nối trung điểm của AB với CE. Tổng nhỏnhất...
*

... 16y2− 100 = 0.6 bài bác tập Hình học Nguyễn Ngọc Phương hiền lành - Toán 07B5. đi qua điểm A(8, 0).6. Trải qua điểm B(−2√ 10, 4.7. Trải qua điểm C(7,−√ 10) .8. đi qua điểm D(2√ 10,10) . Bài 2:Viết ... Thẳng 2x − 3y + 2005 = 0. Tra cứu tiếp điểm.8 bài tập Hình học tập Nguyễn Ngọc Phương hiền đức - Toán 07B Hình học tập Phẳng1 phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Bài 1:Cho 3 điểm A(2,−1), B(0, 3), C(4, 2).1. ... 12 = 0.1. Search hình chiếu vuông góc H của nơi bắt đầu O bên trên d.2. Tìm điểm đối xứng Ocủa cội O qua d.3. Viết phương trình đường thẳng dđối xứng của d qua O. Bài 9:2 bài bác tập Hình học Nguyễn Ngọc...
*

...  (1 )  2 2 2 ó : 2. . . OsBCD c BD BC CD BC CD c BCD    2 2 04 2 cos453x y xy    (2 ) trường đoản cú (1 ) và (2 ) 2 2 2 2 16 8 2( ) 3 3x y x y      thay vào (2 ) có: 4 8 2 4 2 .3 3 2 3 ... B Giải: Gt: (AC 1 , (ABCD )) = 450 = (AC 1 ,AC) =  1 C AC (DB 1 , (ABCD )) = 600 = (DB 1 , DB) = 1 B DB 0 1 1 1 , 1 .cot 2. cot 45 2ACC C v AC CC C AC      0 1 1 1 2 3, ... V. Giải: Ta bao gồm Stp= Sxq+2Sđ = ) (2 2 2 22 xxyxxy ; (x > 0) Theo trả thiết ta gồm 2 (xy+x 2 ) = 2 xy+x 2 =1 y =xx 2 1 . Hình trụ tồn tại y > 0 (với x > 0)1- ...
...   (O tuỳ ý). CHƯƠNG I VECTƠ I. VECTƠ è cổ Sĩ Tùng www.MATHVN.com Vectơ Trang 7 VẤN ĐỀ 5: Tập hợp điểm hài lòng đẳng thức vectơ Để search tập phù hợp điểm M thoả nguyện một đẳng ... Vectơ đó để lấy về những tập vừa lòng điểm cơ bạn dạng đã biết. Chẳng hạn: – Tập hợp những điểm bí quyết đều hai đầu mút của một quãng thẳng là con đường trung trực của đoạn thẳng đó. – Tập hợp những điểm giải pháp một ... A) AK AB AC1 14 6= +   b) KD AB AC1 14 3= +  . Baøi 10. mang lại hình thang OABC. M, N theo lần lượt là trung điểm của OB với OC. Chứng tỏ rằng: a) AM OB OA12=...
... Biệt A, B ta nhì vectơ không giống vectơ 0rlà ,AB BAuuur uuurVí dụ 1: cho 5 điểm A, B, C, D, E. bao gồm từng nào vectơ khác vectơ - không bao gồm điểm đầu với điểmcuối là các điểm đó. Giải 10 cặp điểm ... Uuur uuur uuur uuur Bài 6: đến hình vuông ABCD cạnh a tất cả O là giao điểm của hai đường chéo.Tính | |; | |;| |OA CB AB DC CD DA− + −uuur uuur uuur uuur uuur uuur Giải Ta gồm AC=BD=2a; OA CB ... Kính AB trong những trường hợp sau:-48- ab A D C B o HÌNH HỌCChương I : VECT Đ1: CC NH NGHA TểM T T Lí THUY ẾTĐịnh nghĩa: Vectơ là đoạn thẳng tất cả phía .+ Vectơ điểm đầu (gốc) là A,...
... Với góc A = 600 .*. Cạnh BC laø a) 14cm b) 7cm c) 12cm d) 10cm*. Diện tích tam giác :a) S = 10 2b) S = 52c) S = 10 3d) S = 10 *. Nửa đường kính đường tròn ngoại tiếp R là :a) R= 273b) R ... Ar cùng brBài 3: mang đến hình vuông ABCD cạnh a . Tính BCuuur + ABuuur  ; ABuuur - ACuuur  theo aBài 4: mang đến hình chữ nhật ABCD coù AB = 8cm ; AD = 6cm . Kiếm tìm tập vừa lòng điểm M , N thỏa ... |GA+GB+GC| = 0B2: TỰ LUẬN : bài 1: bài xích tập SGK :1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 12 SGK cơ phiên bản ; bài 17, 18, 19, trăng tròn trang 17, 18 SGK nâng caoBài 2: mang lại hình bình hành ABCD trọng điểm O . Đặt AOuuur...
... Phẳng Oxy mang lại nhì véctơ . Góc thân nhị véctơ là. (4;3), (1;7)a b= =r r,a br rA. 900B. 600C. 450D. 300Bài 4: mang đến hai điểm M = ( 1; -2) vaø N = ( 3; 4). Khoảng cách giữa hai điểm M ... =àà à0180 ( )C A B= − +0 105 =sinsina BbA⇒ =005.sin 455. 2sin 30= =00.sin .sin105sin sin 30a C acA= =9,66≈ thắc mắc kiểm tra bài cũCâu 1: mang lại nhì veùctô: 1 2 1 2( ; ), ... BÀI HỌCBAO GỒM CÁC VẤN ĐỀ SAU.I. PHÂN DẠNG BÀI TẬP (TT) trong CHƯƠNG CỤ THỂ NHƯ SAU:DẠNG 1: những bài toán liên quan đến: Biểu thức toạ độ của tích vô hướng, độ nhiều năm của véctơ, góc giữa hai...
... BÀI TẬP HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG Inttrieu.wordpress.com 1 Sử dụng những kiến thức cơ bạn dạng 1. 1 Hãy tính số những vec tơ (khác−→0 ) mà các điểm đầu ... 0).4.8 Cho tía điểm A( 1; 1) , B (1; 3), C(−2; 0). Chứng minh A, B, C thẳng hàng.4.9 cho A(3; 4), B(2; 5). Tìm x để C(−7; x) thuộc con đường thẳng AB.ĐS: x = 14 .4 .10 cho A(0; 1) , B (1; 3), C(2; 7), D(0; ... C(2; 7), D(0; 3). Chứng tỏ AB  CD.4 .11 cho ABC gồm A(3; 2), B( 11 ; 0), C(5; 4). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác.ĐS: G( 1; 2).4 .12 cho ABC có A (1; 1) , B(5; −3), đỉnh C bên trên Oy và trọng...
... Tuy nhiên song với đường thẳng ∆: − − =2 3 3 0x y ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG III ĐỀ IICâu 1: (3. 0 điểm)Trong phương diện phẳng Oxy, đến hai điểm A(1; -2); B (3; 2) và mặt đường thẳng d: + + =4 0x y.1. ... ĐỀ KIỂM TRA HÌNH HỌC 10 CHƯƠNG III ĐỀ ICâu 1: (3. 0 điểm)Trong mặt phẳng Oxy, cho hai điểm A(1; -3) ; B(-5;1) và con đường thẳng d: 5 0x y+ + =.1. Viết ... đoạn trực tiếp AB. Tính khoảng cách từ K mang đến đường thẳng d.Câu 2: (3.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Hình Học 10 Hay Nhất, Ngắn Gọn, Please Wait

0 điểm)Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang đến tam giác ABC gồm A(2;1) ,B(1; -3) ,C (3; 0)1. Viết phương trình tổng quát của con đường trung con đường AM...
Tai lieu Mục lục nội dung bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu bắt đầu Chủ đề bài liệu new đăng bắt tắt văn phiên bản trong lòng chị em chiến đấu với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong gia đình trong ngày lễ tết đặc điểm chung cùng vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ nên giuộc soạn bài xích cô nhỏ xíu bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bến bãi cát sự phát triển của từ bỏ vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại vn lớp 11 bài xích tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngốc van lop 8