Xem giải mã sách "Chân trời sáng tạo" bài xích tập cuối chương 7- Hình học tập trực quan liêu Tính đối xứng của hình phẳng trong trái đất tự nhiên
Xem giải thuật sách "Chân trời sáng sủa tạo" bài xích 1.Hình gồm trục đối xứng
Xem lời giải sách "Cánh diều"
*
Bài 5. Hình có trục đối xứng
kim chỉ nan đối xứng trục

Hai điểm gọi là đối xứng cùng nhau qua mặt đường thẳng d nếu như d là đường trung trực của đoạn thẳng

Xem cụ thể


Trả lời thắc mắc 1 bài 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 1 bài bác 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đường thẳng d

Xem giải thuật


Trả lời câu hỏi 2 bài xích 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 2 bài xích 6 trang 84 SGK Toán 8 Tập 1. Cho đường trực tiếp d với đoạn trực tiếp AB (h.51)...

Bạn đang xem: Bài tập đối xứng trục lớp 8

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 3 bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1. Cho tam giác ABC cân nặng tại A, đường cao AH (h.55).

Xem lời giải


Trả lời câu hỏi 4 bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 bài 6 trang 86 SGK Toán 8 Tập 1. Mỗi hình sau gồm bao nhiêu trục đối xứng?

Xem giải mã


bài xích 35 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 35 trang 87 SGK Toán 8 tập 1. Vẽ hình đối xứng với cá hình đã cho qua trục d (h.58).

Xem giải thuật


bài xích 36 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Giải bài bác 36 trang 87 SGK Toán 8 tập 1. Mang lại góc xOy tất cả số đo

Xem lời giải


bài 37 trang 87 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 37 trang 87 SGK Toán 8 tập 1. Tìm các hình tất cả trục đối xứng bên trên hình 59.

Xem lời giải


bài bác 38 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 38 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Thực hành. Giảm một tấm bìa hình tam giác cân, một tờ bìa hình thang cân.

Xem thêm: Từ Điển Anh Việt " Bone Là Gì ? Từ Điển Anh Việt Bone

Xem giải thuật


bài bác 39 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 39 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Cho hai điểm A, B thuộc cùng một nửa khía cạnh phẳng có bờ là con đường thẳng d

Xem giải thuật


bài 40 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 40 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Trong số biển báo giao thông vận tải sau đấy, hải dương nào có trục đối xứng ?

Xem lời giải


bài 41 trang 88 sgk toán 8 tập 1

Giải bài xích 41 trang 88 SGK Toán 8 tập 1. Các câu sau đúng hay sai ?

Xem giải thuật


bài 42 trang 89 sgk toán 8 tập 1

Giải bài 42 trang 89 SGK Toán 8 tập 1. Đố. Hãy tập cắt chứ D (h.62a) bằng phương pháp gấp đôi

Xem giải mã


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 1 - bài xích 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề hàng đầu - bài 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải thuật


Đề chất vấn 15 phút - Đề số 2 - bài 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - bài bác 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem cụ thể


Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - bài bác 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 3 - bài bác 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem giải mã


Đề soát sổ 15 phút - Đề số 4 - bài 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 4 - bài xích 6 - Chương 1 - Hình học 8

Xem giải mã


Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - bài bác 6 - Chương 1 - Hình học tập 8

Xem chi tiết


*
*

Liên hệ | cơ chế

*

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông tin đến các bạn để nhận được các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.