+ nhị đoạn trực tiếp AB và CD điện thoại tư vấn là tỉ lệ với hai đoạn trực tiếp A"B" với C"D" nếu gồm tỉ lệ thức.

Bạn đang xem: Bai tap định lý talet trong tam giác

+ Tổng quát:

*
bài tập về định lý talet lớp 8 tất cả đáp án" width="354">

3. Định lý Ta – lét vào tam giác

Định lý Ta – lét:

Nếu một đường thẳng tuy nhiên song với cùng một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh còn lai thì nó định ra trên nhị cạnh ấy rất nhiều đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ.

*
bài tập về định lý talet lớp 8 bao gồm đáp án (ảnh 2)" width="374">

4. Định lí Ta-lét đảo

Nếu một đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác và định trên nhì cạnh này các đoạn thẳng khớp ứng tỉ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn sót lại của tam giác.

*
bài bác tập về định lý talet lớp 8 có đáp án (ảnh 3)" width="636">

5. Hệ trái của định lí Ta – lét:

*
bài xích tập về định lý talet lớp 8 có đáp án (ảnh 4)" width="631">

Nếu một đường thẳng giảm hai cạnh ( hoặc cắt phần kéo dãn dài của hai cạnh ) của một tam giác và tuy vậy song cùng với cạnh sót lại thì nó sinh sản thành một tam giác bắt đầu có tía cạnh tương xứng tỉ lệ với bố cạnh của tam giác vẫn cho

Cho tam giác ABC : a // BC => AB’/AB = AC’/AC = BC’/BC.

6. Những dạng toán thường gặp

Dạng 1: Tính độ nhiều năm đoạn thẳng, chu vi, diện tích và các tỉ số.

Phương pháp:

Sử dụng định lí Ta-lét, hệ trái định lí Ta-lét, tỉ số đoạn thẳng để tính toán.

+ Định lý: Nếu một con đường thẳng tuy vậy song với cùng một cạnh của tam giác và giảm hai cạnh còn lại thì nó định ra trên nhì cạnh đó phần lớn đoạn thẳng tương xứng tỉ lệ.

+ Hệ quả: Nếu một con đường thẳng giảm hai cạnh của một tam giác và tuy nhiên song cùng với cạnh còn sót lại thì nó tạo nên thành một tam giác bắt đầu có bố cạnh khớp ứng tỉ lệ với ba cạnh tam giác đang cho.

+ bên cạnh ra, ta còn áp dụng đến đặc thù tỉ lệ thức:

*
bài bác tập về định lý talet lớp 8 có đáp án (ảnh 5)" width="394">

Dạng 2: chứng tỏ hai mặt đường thẳng song song, chứng minh các đẳng thức hình học.

Phương pháp:

Ta thực hiện định lí Ta-lét, định lí hòn đảo và hệ trái để hội chứng minh.

Ví dụ: Tính độ lâu năm cạnh AN.

*
bài xích tập về định lý talet lớp 8 tất cả đáp án (ảnh 6)" width="499">

Hướng dẫn:

Ta bao gồm MN//BC, áp dụng địnhlý Ta – lét ta có:

AM/MB = AN/NC giỏi 17/10 = x/9

⇒ x = (17.9)/10 = 15,3

B. Bài tập từ luyện


Bài 1: Tìm độ nhiều năm x mang lại hình vẽ sau biết MN//BC

*
bài bác tập về định lý talet lớp 8 gồm đáp án (ảnh 7)" width="273">

A. x = 2,75 B. x = 5

C. x = 3,75 D. x = 2,25

Lời giải:

Ta có: MN//BC ⇒ AM/ AB = AN/AC ⇔ 2/5 = 1,5/x ⇒ x = 3.75

Chọn lời giải C.

Bài 2: Cho các đoạn trực tiếp AB = 6cm, CD = 4cm, PQ = 8cm, EF = 10cm, MN = 25mm, RS = 15mm. Hãy chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau?

A. Đoạn AB và PQ tỉ lệ với nhị đoạn thẳng EF vs RS.

B. Hai đoạn trực tiếp AB và RS tỉ lệ thành phần với hai đoạn trực tiếp EF cùng MN

C. Hai đoạn trực tiếp AB cùng CD tỉ lệ với nhì đoạn trực tiếp PQ cùng EF

D. Cả 3 phạt biểu đều sai.

Lời giải:

*
bài tập về định lý talet lớp 8 bao gồm đáp án (ảnh 8)" width="295">

Chọn đáp án B.

Xem thêm: Vậy Bạn Có Biết 腐女子( Fujoshi Là Gì ? Vậy Bạn Có Biết 腐女子(Fujoshi) Nghĩa Là Gì Không

Bài 3: Cho các đoạn trực tiếp AB = 8cm, AC = 6cm, MN = 12cm, PQ = x cm. Search x nhằm AB và CD tỉ lệ với MN và PQ?

Lời giải:

Ta có:

AB/CD = MN/ PQ ⇔ 8/ 6 = 12/x ⇔ x = 72/8 = 9cm

Chọn câu trả lời B.

Bài 4: Cho tam giác ABC vuông trên A gồm AB = 4cm, AC =3cm. Trên đoạn trực tiếp AB rước điểm M sao để cho AM = 1cm. Dựng con đường thẳng MN vuông góc AB. Tính BN