Trả lời câu hỏi 1 bài 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 bài xích 4 trang 43 SGK Toán 8 Tập 2. Trong số bất phương trình sau,

Xem giải thuật
Bạn đang xem: Bài tập bất phương trình bậc nhất một ẩn

Trả lời thắc mắc 2 bài 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 bài bác 4 trang 44 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau:

Xem giải mã


Trả lời câu hỏi 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 3 bài xích 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Giải những bất phương trình sau (dùng quy tắc nhân):

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 4 bài 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 4 bài bác 4 trang 45 SGK Toán 8 Tập 2. Phân tích và lý giải sự tương đương...

Xem giải thuật


Trả lời thắc mắc 5 bài bác 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời câu hỏi 5 bài 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình

Xem giải mã


Trả lời thắc mắc 6 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2

Trả lời thắc mắc 6 bài xích 4 trang 46 SGK Toán 8 Tập 2. Giải bất phương trình: -0,2x-0,2>0,4x-2.

Xem giải thuật


bài 19 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài xích 19 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình theo quy tắc gửi vế:

Xem lời giải


Bài đôi mươi trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 20 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình (theo nguyên tắc nhân):

Xem lời giải


bài 21 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 21 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Phân tích và lý giải sự tương tự sau:

Xem lời giải


bài xích 22 trang 47 sách giáo khoa toán 8 tập 2

Giải bài 22 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và màn biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem lời giải


bài 23 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 23 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải các bất phương trình và trình diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem lời giải


bài xích 25 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 25 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Giải những bất phương trình

Xem giải mã


bài xích 26 trang 47 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 26 trang 47 SGK Toán 8 tập 2. Hình mẫu vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (kể cả bất phương trình có cùng tập nghiệm)

Xem giải thuật


bài bác 27 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 27 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Đố. Chất vấn xem cực hiếm x = -2 gồm là nghiệm của bất phương trình sau không:

Xem giải mã


bài bác 28 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 28 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. đến bất phương trình x2 > 0

Xem giải mã


bài xích 29 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài bác 29 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Tra cứu x sao cho:

Xem lời giải


bài xích 30 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải bài 30 trang 48 SGK Toán 8 tập 2. Một người có số tiền không thực sự 70 000 đồng bao gồm 15 tờ giấy bạc bẽo với hai một số loại mệnh giá: một số loại 2000 đồng và nhiều loại 5000 đồng. Hỏi fan đó có bao nhiêu

Xem lời giải


bài xích 31 trang 48 sgk toán 8 tập 2

Giải các bất phương trình và biểu diễn tập nghiệm bên trên trục số:

Xem giải thuật


*
*

Liên hệ | cơ chế

*Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 7 Sgk Toán 7, Giải Sbt Toán 7 Đại Số, Hình Học

*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com nhờ cất hộ các thông báo đến các bạn để nhận thấy các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.