Cho tam giác(ABC) cùng điểm(D) trên cạnh(AB) sao cho(AD= 13,5cm,, DB= 4,5cm.) Tính tỉ số các khoảng cách từ điểm(A) và(B) mang lại cạnh(AC.)
Bạn đang xem: Bài 9 trang 63 sgk toán 8 tập 2

*

Gọi(DN) và(BM) lần lượt là khoảng cách từ(B) và(D) cho cạnh(AC.)Ta có(DN // BM) (cùng vuông góc cùng với (AC))(Rightarrow dfracDNBM = dfracADAB)(định lý Ta-lét)Mà(AB = AD + DB) (giả thiết)(Rightarrow AB = 13,5 + 4,5 = 18 ,(cm))Vậy(dfracDNBM = dfrac13,518 = dfrac34)Vậy tỉ số khoảng cách từ điểm(D) và(B) đến(AC) bằng(dfrac34)


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 2: Định lí đảo và hệ trái của định lí Ta-lét khác • Giải bài xích 6 trang 62 - SGK Toán 8 Tập 2 Tìm những cặp đường... • Giải bài xích 7 trang 62 - SGK Toán 8 Tập 2 Tính các độ lâu năm x, y... • Giải bài bác 8 trang 63 - SGK Toán 8 Tập 2 a) Để phân chia đoạn thẳng... • Giải bài xích 9 trang 63 - SGK Toán 8 Tập 2 mang lại tam giác(ABC)...


Xem thêm: Siêu Ngã Là Gì, Định Nghĩa Siêu Ngã (Superego) Trong Phân Tâm Học

Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số - Hình học tập 8