Cho tứ giác(ABCD.) Gọi(E, ,F, ,G, ,H) theo đồ vật tự là trung điểm của(AB, ,BC,, CD, ,DA.) những đường chéo(AC, ,BD) của tứ giác(ABCD) có điều kiện gì thì(EFGH) là:a) Hình chữ nhật?b) Hình thoi? c) Hình vuông


-->