Cho tam giác (ABC) biết cạnh (a = 137,5cm; widehatB = 83^0, , widehatC = 57^0.) Tính góc (A,) nửa đường kính (R) của đường tròn ngoại tiếp, cạnh (b) cùng (c) của tam giác.
Bạn đang xem: Bài 8 trang 59 sgk hình học 10

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


+) Tổng cha góc trong một tam giác: (widehatA+widehatB+widehatC=180^0. )

+) Định lý hàm số sin ( dfracasin A=dfracbsin B=dfraccsin C.)


Lời giải đưa ra tiết

Ta có: (widehatA = 180^0- (widehatB+ widehatC) = 40^0)

(dfracasin A = 2R) ( Leftrightarrow R = dfraca2sin A = dfrac137,52sin 40^0 approx 106,96)

Áp dụng định lí (sin):

(dfracasin A = dfracbsin B = dfraccsin C), ta có:

(b =dfraca sin Bsin A= dfrac137,5.sin83^0sin40^0 ≈ 212,31cm.)

(c =dfraca sin Csin A= dfrac137,5.sin57^0sin40^0 ≈ 179,40cm.)

 
Xem thêm: Toán 10 Hệ Trục Tọa Độ - Giải Bài Tập Sgk Toán 10 Phần Hình Học

Mẹo kiếm tìm đáp án sớm nhất có thể Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 8 trang 59 SGK Hình học 10 welcome-petersburg.com"