(f(0).f(1)=(-2).1=-2nên phương trình(f(x)=0) có tối thiểu một nghiệm thuộc((0;1))

( f(1).f(2)=1.(-8)=-8nên phương trình(f(x)=0) có tối thiểu một nghiệm thuộc((1;2))

(f(2).f(3)=(-8).13nên phương trình(f(x)=0) có ít nhất một nghiệm thuộc((2;3))

Vậy phương trình( f(x) =0) có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng((-2;5))
Bạn đang xem: Bài 8 trang 143 sgk toán 11

*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài bác 1 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Hãy lập bảng liệt kê... • Giải bài 2 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang lại hai hàng số ((u_n))... • Giải bài 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 thương hiệu của một học tập sinh... • Giải bài bác 4 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 a) gồm nhận xét gì về... • Giải bài 5 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm các giới hạn... • Giải bài bác 6 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 đến hai hàm... • Giải bài xích 7 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Xét tính liên tục... • Giải bài xích 8 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 hội chứng minh... • Giải bài 9 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Mệnh đề nào sau đây... • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 đến dãy số ((u_n))... • Giải bài 11 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 đến dãy ((u_n))... • Giải bài 12 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 chọn phương án... • Giải bài xích 13 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang lại hàm... • Giải bài bác 14 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 cho hàm số(f(x)=left{... • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang đến phương trình...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác và phương trình lượng giác - Đại số và Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp số cộng và cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong không khí - Hình học tập 11 •Chương 4: số lượng giới hạn - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11
bài trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 11
Ôn tập chương 4
• Giải bài bác 1 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 2 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 3 trang 141 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 4 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 5 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 6 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 9 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 11 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 12 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 13 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 14 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11


Xem thêm: Bài Tập Về Công Thức Lượng Giác Lớp 10, 226 Bài Tập Lượng Giác Lớp 10 (Có Đáp Án)

Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổ hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ song song Chương 3: hàng số - cấp cho số cộng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ vuông góc trong không khí Chương 4: giới hạn Chương 5: Đạo hàm