Cho (left | overrightarrowa +overrightarrowb ight |= 0). So sánh độ dài, phương và vị trí hướng của hai vectơ (overrightarrowa) và (overrightarrowb.)
Bạn đang xem: Bài 8 trang 12 sgk hình học 10

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Với quy tắc cha điểm tùy ý (A, , , B, , , C) ta luôn luôn có:

(+ );overrightarrow AB + overrightarrow BC = overrightarrow AC ) (quy tắc ba điểm).

( + );overrightarrow AB - overrightarrow AC = overrightarrow CB ) (quy tắc trừ).


Lời giải đưa ra tiết

Từ (left | overrightarrowa +overrightarrowb ight | = 0), ta có (overrightarrowa+ overrightarrowb = overrightarrow0) (Rightarrow overrightarrowa = -overrightarrowb)

Điều này chứng minh hai vectơ tất cả cùng độ dài (left | overrightarrowa ight | = left | overrightarrowb ight |), cùng phương và ngược hướng.
Xem thêm: Giải Bài 1 Sgk Toán 11 Trang 17 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11, Giải Bài 1 Trang 17 Sgk Đại Số Và Giải Tích 11

Mẹo search đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 8 trang 12 SGK Hình học tập 10 welcome-petersburg.com"