1. Đề bài xích 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 12. Giải bài xích 75 trang 106 sgk Toán 8 tập 12.1. Phía dẫn biện pháp làm2.2. Bài bác giải bỏ ra tiết


Bạn đang xem: Bài 75 trang 106 sgk toán 8

Lời giải bài 75 trang 106 sgk Toán 8 tập 1 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm cho và so sánh đáp án. Cùng với đó đóng góp thêm phần giúp chúng ta ôn tập lại những kiến thức Toán 8 chương một phần hình học để tự tin ngừng tốt các bài tập về hình thoi khác.

Đề bài xích 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1

Chứng minh rằng các trung điểm của tứ cạnh của một hình chữ nhật là những đỉnh của hình thoi.» bài tập trước: Bài 74 trang 106 sgk Toán 8 tập 1

Giải bài bác 75 trang 106 sgk Toán 8 tập 1

Hướng dẫn giải pháp làmÁp dụng dấu hiệu nhận ra hình thoi: Tứ giác tất cả bốn cạnh cân nhau là hình thoi.Bài giải chi tiếtDưới đây là các cách giải bài 75 trang 106 SGK Toán 8 tập 1 để chúng ta tham khảo và so sánh bài làm của mình:
*
Giả sử hình chữ nhật (ABCD) tất cả (E,F,G,H) thứu tự là trung điểm của (AB,BC,CD,DA)Bốn tam giác vuông ( EAH, EBF, GDH, GCF) có:(AE = BE = DG = CG ( = dfrac12AB = dfrac12CD ))(HA = FB = DH = CF ( = dfrac12AD = dfrac12BC ))Xét ( ∆EAH) với (∆EBF) có:(left{ eginarrayl A mE = BEleft( cmt ight)\ widehat A = widehat B = 90^0left( gt ight)\ AH = BFleft( cmt ight) endarray ight.)( Rightarrow Delta AHE = Delta BEFleft( c - g - c ight))


Xem thêm: Giải Toán 10 Ôn Tập Chương 1 0: Ôn Tập Chương 1, Giải Toán 10 Ôn Tập Chương I

( Rightarrow EH = EF) (2 cạnh tương ứng) (1)Xét (∆HDG) cùng (∆FCG) có:(left{ eginarrayl H mD = FCleft( cmt ight)\ widehat D = widehat C = 90^0left( gt ight)\ DG = CGleft( cmt ight) endarray ight.)( Rightarrow Delta HDG = Delta FCGleft( c - g - c ight))( Rightarrow GH = GF ) (2 cạnh tương ứng) (2)Xét (∆AHE) với (∆DHG) có:(left{ eginarrayl H mA = HDleft( cmt ight)\ widehat A = widehat D = 90^0left( gt ight)\ AE = DGleft( cmt ight) endarray ight. )(Rightarrow Delta AHE = Delta DHGleft( c - g - c ight))( Rightarrow EH = HG) (2 cạnh tương ứng) (3)Từ (1), (2) với (3) ( Rightarrow HE=EF = HG = GF )( Rightarrow EFGH ) là hình thoi (dấu hiệu nhận ra hình thoi).(Trong đó: "cmt" là chứng tỏ trên)» bài tập tiếp theo: Bài 76 trang 106 sgk Toán 8 tập 1Nội dung trên đã giúp cho bạn nắm được cách có tác dụng và đáp án bài 75 trang 106 sgk toán 8 tập 1. Hy vọng rằng những bài xích hướng dẫn giải toán 8 của Đọc Tài Liệu đang là người đồng hành giúp chúng ta học giỏi môn học này.