Các tứ giác sinh hoạt hình 102 a, b, c, e là hình thoi- Ở hình 102a, tứ giác(ABCD) gồm bốn cạnh đều nhau nên là hình thoi (theo định nghĩa)- Ở hình 102b,Xét(ΔEFG) và(ΔGHE) có:(EG)chung(EF = GH)(giả thiết)(FG = HE)(giả thiết)(Rightarrow ΔEFG = ΔGHE)(cạnh - cạnh - cạnh)(Rightarrow widehatFEG = widehatHGE) (hai góc tương ứng)Mà nhì góc này ở trong phần so le trong bắt buộc tứ giác(EFGH) là hình bình hànhHơn nữa ta lại có(EG) là phân giác của(widehatFEH) (giả thiết)Do đó(EFGH) là hình thoi (theo vệt hiệu nhận thấy hình thoi)- Ở hình 102c,(KINM) có hai đường chéo(IM) và(KN) giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường (giả thiết)(Rightarrow) Tứ giác(KINM) là hình bình hành (dấu hiệu nhận biết hình bình hành)Mà(IM ot KN) (giả thiết)(Rightarrow) Hình bình hành(KINM) là hình thoi (dấu hiệu phân biệt hình thoi)- Ở hình 102e, có(AC = AD = AB = BD = BC)(Rightarrow ABCD)là hình thoi (theo định nghĩa)- Tứ giác bên trên hình 102d không là hình thoi.


Bạn đang xem: Bài 73 trang 105 sgk toán 8

Lưu ý:+ Tứ giác tất cả bốn cạnh cân nhau là hình thoi+ Hình bình hành bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
*

Tham khảo lời giải các bài tập bài 11: Hình thoi khác • Giải bài 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm những hình thoi trên... • Giải bài bác 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 hai đường chéo của... • Giải bài bác 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ rằng các... • Giải bài 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 minh chứng rằng các... • Giải bài bác 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng tỏ rằng:a) Giao... • Giải bài xích 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Đố. Hình 103 biểu...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học tập 8
bài trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 11: Hình thoi
• Giải bài 73 trang 105 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 74 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 75 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 76 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 77 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 78 trang 106 – SGK Toán lớp 8 tập 1


Xem thêm: Lạm Phát ( Inflation Là Gì ? Những Tác Nhân Chính Gây Ra Lạm Phát

Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đầy đủ