(g(x)=left{ eginalign và dfracx^2-x-2x-2,, extnếu,,,x>2 \ & 5-x,,, extnếu,,,xle 2 \ endalign ight.)
Bạn đang xem: Bài 7 trang 143 sgk toán 11

Ta có:

Tập khẳng định của hàm số:(D=mathbbR)

Hàm số(y=g(x))liên tục trên những khoảng(left( -infty ;2 ight) )và(left( 2;+infty ight).)

Tại(x_0=2). Ta có:(g(2)=3)

(limlimits_x o 2^-,g(x)=limlimits_x o 2^-,left( 5-x ight)=3)

(limlimits_x o 2^+,g(x)=limlimits_x o 2^+,dfracx^2-x-2x-2=limlimits_x o 2^+,dfracleft( x-2 ight)left( x+1 ight)left( x-2 ight)=limlimits_x o 2^+,left( x+1 ight)=3)

Vậy(limlimits_x o 2^+,g(x)=limlimits_x o 2^-,g(x)=g(2))nên(g(x))liên tụctại(x=2.)

Vậy hàm số(y=g(x)) liên tiếp trên(mathbb R)


*

Tham khảo giải thuật các bài bác tập Ôn tập chương 4 khác • Giải bài xích 1 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 Hãy lập bảng liệt kê... • Giải bài 2 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang đến hai hàng số ((u_n))... • Giải bài 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 tên của một học sinh... • Giải bài 4 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 a) có nhận xét gì về... • Giải bài 5 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 Tìm các giới hạn... • Giải bài bác 6 trang 142 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 mang lại hai hàm... • Giải bài 7 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Xét tính liên tục... • Giải bài bác 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 chứng minh... • Giải bài bác 9 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 Mệnh đề như thế nào sau đây... • Giải bài xích 10 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 đến dãy số ((u_n))... • Giải bài xích 11 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang lại dãy ((u_n))... • Giải bài bác 12 trang 144 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 lựa chọn phương án... • Giải bài xích 13 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 cho hàm... • Giải bài 14 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 cho hàm số(f(x)=left{... • Giải bài xích 15 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 mang đến phương trình...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác - Đại số với Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình với phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học 11 •Chương 2: tổng hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan tiền hệ tuy nhiên song - Hình học 11 •Chương 3: dãy số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc trong không khí - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11
bài trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Ôn tập chương 4
• Giải bài 1 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 2 trang 141 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 3 trang 141 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 4 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 5 trang 142 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 6 trang 142 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 7 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 8 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 9 trang 143 - SGK Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 10 trang 143 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 11 trang 143 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 12 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 13 trang 144 - SGK Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 14 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài 15 trang 144 - SGK Đại số và Giải tích lớp 11


Xem thêm: Bài Tập Hệ Trục Tọa Độ Lớp 10 Violet Archives, Trắc Nghiệm

Chương 1: Hàm số lượng giác cùng phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổng hợp và xác suất Chương 2: Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan liêu hệ tuy nhiên song Chương 3: hàng số - cấp số cùng và cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong không gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không gian Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm