Tìm (x) với (y) trên hình (21), biết rằng (ABCD) là hình thang tất cả đáy là (AB) cùng (CD.)

*


Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Áp dụng các đặc điểm của một mặt đường thẳng cắt hai tuyến phố thẳng tuy vậy song: nhì góc trong thuộc phía bù nhau, hai góc đồng vị bằng nhau, nhị góc so le trong bởi nhau.


Lời giải đưa ra tiết

Vì (ABCD) là hình thang gồm đáy là (AB) với (CD) phải (AB//CD)

(a)) Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên) 

(Rightarrow widehat A +widehat D=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 80^0 = 180^0) 

(Rightarrow x = 180^0 - 80^0 = 100^0)

Ta có: (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat C +widehat B=180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow y + 40^0 = 180^0)

(Rightarrow y = 180^0 - 40^0 = 140^0)

(b)) vì (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow x =70^0 ) (hai góc đồng vị bởi nhau)

(Rightarrow y =50^0 ) (hai góc so le trong bởi nhau)

(c)) Ta tất cả (AB//DC) (chứng minh trên)

( Rightarrow widehat B + widehat C = 180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)

(Rightarrow x + 90^0 = 180^0)

(Rightarrow x = 180^0 - 90^0 = 90^0)

Ta tất cả (AB//DC) (chứng minh trên)

(Rightarrow widehat D + widehat A = 180^0) (hai góc trong thuộc phía bù nhau)