Hướng dẫn giải bài §12. Chia đa thức một trở thành đã sắp tới xếp, chương I – Phép nhân cùng phép chia những đa thức, sách giáo khoa toán 8 tập một. Nội dung bài bác giải bài bác 67 68 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1 bao gồm tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập phần đại số tất cả trong SGK toán để giúp các em học sinh học giỏi môn toán lớp 8.

Bạn đang xem: Bài 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1


Lý thuyết

1. Phép phân tách hết

Để phân tách đa thức (2x4 – 13x3 – 15x2 + 11x – 3) mang đến đa thức (x2 – 4x – 3) ta làm như sau:

– Đặt phép chia.

– phân tách hạng tử bậc cao nhất của nhiều thực bị phân tách cho hạng tử bậc tối đa của đa thức chia.

– Nhân hiệu quả vừa chiếm được với nhiều thức chia, rồi lấy đa thức bị phân tách trừ đi tích dìm được.

– phân chia hạng tử bậc cao nhất của dư đầu tiên cho hạng tử bậc tối đa của đa thức chia.

– triển khai tương từ ta được:

*

2. Phép chia tất cả dư

Người ta chứng minh được rằng đối với hai đa thức A và B của cùng một trở thành (B ≠ 0) tồn tại duy nhất một cặp nhiều thức Q với R sao cho: A = B . Q + R trong các số đó R = 0 hoặc bậc R nhở rộng bậc của B (R được điện thoại tư vấn là dư trong phép chia A cho B)

Khi R = 0 phép chia A cho B là phép chia hết.

Dưới đây là phần phía dẫn trả lời các câu hỏi có trong bài học cho chúng ta tham khảo. Các bạn hãy phát âm kỹ thắc mắc trước khi trả lời nhé!


Câu hỏi

Trả lời câu hỏi trang 30 sgk Toán 8 tập 1

Kiểm tra lại tích ((x^2 – 4x – 3)(2x^2 – 5x + 1)) có bởi ((2x^4 – 13x^3 + 15x^2 + 11x – 3)) hay không.

Xem thêm: Adopted Là Gì Trong Tiếng Việt? Từ Điển Anh Việt Adopted

Trả lời:

Ta có:

*

Vậy ((x^2 – 4x – 3)(2x^2 – 5x + 1))

(=(2x^4 – 13x^3 + 15x^2 + 11x – 3))

Dưới đó là Hướng dẫn giải bài xích 67 68 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1. Chúng ta hãy hiểu kỹ đầu bài trước khi giải nhé!

Bài tập

welcome-petersburg.com giới thiệu với chúng ta đầy đủ cách thức giải bài xích tập phần đại số 8 kèm bài xích giải bỏ ra tiết bài 67 68 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1 của bài §12. Chia đa thức một trở thành đã sắp xếp trong chương I – Phép nhân và phép chia những đa thức cho chúng ta tham khảo. Nội dung chi tiết bài giải từng bài xích tập chúng ta xem bên dưới đây:

*
Giải bài 67 68 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1

1. Giải bài bác 67 trang 31 sgk Toán 8 tập 1

Sắp xếp các đa thức theo lũy thừa sút dần của vươn lên là rồi lấy lệ chia:


a) $(x^3 – 7x + 3 – x^2) : (x – 3)$

b) $(2x^4 – 3x^2 – 3x^2 – 2 + 6x) : (x^2 – 2).$

Bài giải:

Ta có:

a) $(x^3 – 7x + 3 – x^2) : (x – 3)$

*
Vậy $(x^3 – 7x + 3 – x^2) : (x – 3) = x^2 + x – 1$

b) $(2x^4 – 3x^2 – 3x^2 – 2 + 6x) : (x^2 – 2)$


*
Vậy $(2x^4 – 3x^3 – 3x^2 – 2 + 6x) : (x^2 – 2 ) = 2$x^2$ – 3x + 1$

2. Giải bài 68 trang 31 sgk Toán 8 tập 1


Áp dụng hằng đẳng thức lưu niệm để triển khai phép chia:

a) $(x^2 + 2xy + y^2) : (x + y) $;

b) $(125x^3 + 1) : (5x + 1)$;

c) $(x^2 – 2xy + y^2) : (y – x).$

Bài giải:


a) $(x^2 + 2xy + y^2) : (x + y)$

$= (x + y)^2 : (x + y) = x + y.$

b) $(125x^3 + 1) : (5x + 1)$

$= <(5x)^3 + 1> : (5x + 1)$

$= (5x)^2 – 5x + 1$

$= 25x^2 – 5x + 1.$


c) $(x^2 – 2xy + y^2) : (y – x)$

$= (x – y)^2 : <-(x – y)>$

$= – (x – y) = y – x$

Hoặc:

$(x^2 – 2xy + y^2) : (y – x)$

$= (y^2 – 2xy + x^2) : (y – x)$

$= (y – x)^2 : (y – x) = y – x.$

3. Giải bài xích 69 trang 31 sgk Toán 8 tập 1

Cho hai đa thức $A = 3x^4 + x^3 + 6x – 5$ cùng $B = x^2+ 1$. Search dư $R$ trong phép chia $A$ đến $B$ rồi viết $A$ dưới dạng $A = B . Q + R.$

Bài giải:

Ta có:

*
Dư $R = 5x – 2$

Vậy $A = (x^2 + 1)(3x^2 + x – 3) + 5x – 2$

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Chúc các bạn làm bài xuất sắc cùng giải bài tập sgk toán lớp 8 cùng với giải bài xích 67 68 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1!

“Bài tập nào khó đã bao gồm welcome-petersburg.com“


This entry was posted in Toán lớp 8 và tagged bài xích 67 trang 31 sgk toán 8 tập 1, bài bác 67 trang 31 sgk Toán 8 tập 1, bài xích 68 trang 31 sgk toán 8 tập 1, bài bác 68 trang 31 sgk Toán 8 tập 1, bài bác 69 trang 31 sgk toán 8 tập 1, bài xích 69 trang 31 sgk Toán 8 tập 1.
LỚP 6Kết Nối Tri ThứcCánh DiềuChân Trời sáng TạoChương Trình CũLỚP 7LỚP 8LỚP 9LỚP 10LỚP 11LỚP 12Ebooks