Cho đoạn thẳng(AB.) Kẻ tia(Ax) bất kì. Bên trên tia(Ax) lấy các điểm(C,, D, ,E) sao cho(AC = CD = DE) (h.97). Kẻ đoạn thẳng(EB.) Qua(C, ,D) kẻ những đường thẳng tuy vậy song với(EB.)

Chứng minh rằng đoạn thẳng(AB) bị chia ra cha phần bằng nhau.
Bạn đang xem: Bài 67 trang 102 sgk toán 8 tập 1

*

Ta có:(EB // DD" // CC") và(AC = CD = DE.)

Nên theo định lí về các đường thẳng song song phương pháp đều ta suy ra(AC" = C"D" = D"B)

Vậy đoạn thẳng(AB) bị phân tách ra ba phần bởi nhau.

Ghi nhớ:

Định lý:

Nếu một đường thẳng song song và phương pháp đều giảm một đường thẳng thì chúng chắn trên phố thẳng đó những đoạn thẳng thường xuyên bằng nhau.


*

Tham khảo giải mã các bài bác tập bài xích 10: Đường thẳng tuy nhiên song cùng với một mặt đường thẳng mang đến trước khác • Giải bài xích 67 trang 102 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến đoạn... • Giải bài xích 68 trang 102 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại điểm(A) nằm... • Giải bài xích 69 trang 103 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Ghép từng ý (1), (2), (3),...


Xem thêm: Toán 6 Bài 16: Ước Chung Và Bội Chung, Giải Toán Lớp 6: Bài 16

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học 8