Cho đường thẳng d gồm phương trình thông số (left{ eginaligned & x=2+2t \ & y=3+t \ endaligned ight.). Search điểm M nằm trong d và biện pháp điểm(Aleft( 0;1 ight) ) một khoảng chừng bằng 5.

Bạn đang xem: Bài 6 trang 80 sgk hình học 10


Phương pháp:

Bước 1: Viết tọa độ điểm M theo thông số t.

Bước 2: Lập phương trình từ đưa thiếtM ở trong d và phương pháp điểm(Aleft( 0;1 ight) )một khoảng tầm bằng 5.

Bước 3: Giải phương trình rồi tra cứu M.

Xem thêm: Bài 1 Trang 57 Sgk Toán 10 : Đại Cương Về Phương Trình, Giải Bài 1 Trang 57

Lấy(Mleft( 2+2t;3+t ight)in d,) ta có(overrightarrowAM=left( 2+2t;2+t ight) )

Do(AM=5Leftrightarrow sqrtleft( 2+2t ight)^2+left( 2+t ight)^2=5)

(eginaligned và Leftrightarrow 4+8t+4t^2+4+4t+t^2=25 \ và Leftrightarrow 5t^2+12t-17=0 \ & Leftrightarrow left< eginaligned và t=1 \ & t=-dfrac175 \ endaligned ight. \ endaligned)

Với(t=1Rightarrow Mleft( 4;4 ight) )

Với(t=-dfrac175Rightarrow Mleft( -dfrac245;-dfrac25 ight))

Vậy tất cả hai điểm M thỏa mãn nhu cầu yêu mong đề bài.


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 1: Phương trình con đường thẳng khác • Giải bài bác 1 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tham... • Giải bài xích 2 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Lập phương trình tổng... • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 đến tam giác ABC,... • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Viết phương trình tổng... • Giải bài bác 5 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 Xét địa chỉ tương đối... • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 mang lại đường thẳng d có... • Giải bài xích 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 kiếm tìm số đo góc giữa hai... • Giải bài xích 8 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10 Tìm khoảng cách từ... • Giải bài xích 9 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 Tìm nửa đường kính của...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 10 theo chương •Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp - Đại số 10 •Chương 1: Vectơ - Hình học tập 10 •Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và áp dụng - Hình học 10 •Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhị - Đại số 10 •Chương 3: phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng - Hình học 10 •Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình - Đại số 10 •Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình - Đại số 10 •Chương 5: thống kê - Đại số 10 •Chương 6: Cung và góc lượng giác. Bí quyết lượng giác - Đại số 10
bài bác trước bài sau
Giải bài xích tập SGK Toán 10
Bài 1: Phương trình con đường thẳng
• Giải bài 1 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài bác 2 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 3 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài xích 4 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 5 trang 80 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài xích 6 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 7 trang 80 – SGK Hình học tập lớp 10 • Giải bài 8 trang 81 – SGK Hình học lớp 10 • Giải bài 9 trang 81 – SGK Hình học tập lớp 10
Giải bài bác tập SGK Toán 10
Chương 1: Mệnh đề - Tập thích hợp Chương 1: Vectơ Chương 2: Tích vô vị trí hướng của hai vectơ và ứng dụng Chương 2: Hàm số số 1 và bậc nhì Chương 3: phương thức tọa độ trong khía cạnh phẳng Chương 3: Phương trình - Hệ phương trình Chương 4: Bất đẳng thức - Bất phương trình Chương 5: thống kê lại Chương 6: Cung cùng góc lượng giác. Công thức lượng giác
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài xích tập những môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài xích tập soạn Văn
Giải bài tập Môn đồ vật Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12