Với mọi giá trị nào của (x) thì giá bán trị của các hàm số (y = tung ( fracpi4- x)) và (y = tan2x) bởi nhau?
Bạn đang xem: Bài 6 trang 29 sgk toán 11

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


(eginarrayl an left( fracpi 4 - x ight) = an 2x\DK:,,left{ eginarraylfracpi 4 - x e fracpi 2 + mpi \2x e fracpi 2 + mpi endarray ight. Leftrightarrow left< eginarraylx e - fracpi 4 - mpi \x e fracpi 4 + fracmpi 2endarray ight.\ Leftrightarrow x e fracpi 4 + fracmpi 2,,left( m in Z ight)endarray)

Khi kia phương trình tương đương với:

(eginarrayl,,,,,,,2x = fracpi 4 - x + kpi \ Leftrightarrow 3x = fracpi 4 + kpi \ Leftrightarrow x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k in Z ight)endarray)

Kết hợp điều kiện ta có: 

(eginarrayl,,,,,,fracpi 12 + frackpi 3 e fracpi 4 + fracmpi 2\ Leftrightarrow frackpi 3 e fracmpi 2 + fracpi 6\ Leftrightarrow k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight)endarray)

Vậy phương trình gồm nghiệm: (x = fracpi 12 + frackpi 3,,,left( k e frac3m + 12,,,left( k,m in Z ight) ight))
Xem thêm: Bài Tập Hình Học 10 Chương 1, Bài Tập Tổng Hợp Ôn Tập Chương I Hình Học 10

Mẹo tìm kiếm đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 6 trang 29 SGK Đại số với Giải tích 11 welcome-petersburg.com"