Ta có:(f(0).fleft(dfracpi3 ight)=dfrac12-dfracpi3 cần phương trình(f(x) =0) bao gồm nghiệm.

Ghi nhớ:

Nếu hàm số(y=f(x)) thường xuyên trên đoạn() và(f(a).f(b) thì phương trình(f(x)=0) có ít nhất một nghiệm thuộc()
Bạn đang xem: Bài 6 trang 141 sgk toán 11

*

Tham khảo giải thuật các bài tập bài bác 3: Hàm số liên tục khác • Giải bài xích 1 trang 140 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 sử dụng định nghĩa xét... • Giải bài bác 1 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 a) Xét tính liên... • Giải bài xích 3 trang 141 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 cho hàm số: (f(x)=left{... • Giải bài bác 4 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 cho các hàm... • Giải bài bác 5 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 Ý con kiến sau đúng hay... • Giải bài bác 6 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 chứng tỏ rằng phương...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 11 theo chương •Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác - Đại số cùng Giải tích 11 •Chương 1: Phép dời hình cùng phép đồng dạng trong mặt phẳng - Hình học tập 11 •Chương 2: tổ hợp và tỷ lệ - Đại số với Giải tích 11 •Chương 2: Đường thẳng cùng mặt phẳng trong ko gian. Quan lại hệ song song - Hình học tập 11 •Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cấp số nhân - Đại số với Giải tích 11 •Chương 3: Vectơ trong ko gian. Tình dục vuông góc trong không gian - Hình học 11 •Chương 4: giới hạn - Đại số và Giải tích 11 •Chương 5: Đạo hàm - Đại số với Giải tích 11
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 11
Bài 3: Hàm số liên tục
• Giải bài xích 1 trang 140 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài xích 1 trang 141 – SGK môn Đại số và Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 3 trang 141 – SGK môn Đại số với Giải tích lớp 11 • Giải bài 4 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài bác 5 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11 • Giải bài 6 trang 141 – SGK môn Đại số cùng Giải tích lớp 11
Giải bài xích tập SGK Toán 11
Chương 1: Hàm con số giác cùng phương trình lượng giác Chương 1: Phép dời hình và phép đồng dạng trong phương diện phẳng Chương 2: tổ hợp và phần trăm Chương 2: Đường thẳng với mặt phẳng trong ko gian. Quan hệ song song Chương 3: hàng số - cấp cho số cùng và cung cấp số nhân Chương 3: Vectơ trong ko gian. Quan hệ giới tính vuông góc trong không khí Chương 4: số lượng giới hạn Chương 5: Đạo hàm
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Giá Trị Lượng Giác Của Một Góc Bất Kì, Từ 0 Đến 180 Độ

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12