Cho tam giác cân nặng ABC (AB = AC), vẽ những đường cao BH, ông xã (H.66).a) chứng tỏ BK = CH.b) chứng tỏ KH//BC.c) cho thấy BC = a, AB = AC = b. Tính độ dài đoạn trực tiếp HK.Hướng dẫn câu c):-Vẽ thêm mặt đường cao AI, xét hai tam giác đồng dạng IAC cùng HBC rồi tính CH.-Tiếp theo, xét nhị tam giác đồng dạng AKH cùng ABC rồi tính HK.

*

 
Bạn đang xem: Bài 58 trang 92 sgk toán 8 tập 2

a) Xét nhị tam giác vuông(BKC) và(CHB) có:( widehatKBC = widehatHCB ) ((∆ABC) cân nặng tại (A))(BC)là cạnh thông thường (giả thiết)(Rightarrow ∆BKC = ∆CHB)(cạnh huyền - góc nhọn)(Rightarrow BK = CH)(2 cạnh tương ứng)b) Ta bao gồm :(AK = AB - BK,, AH = AC - HC) (giả thiết)Mà (AB = AC)((∆ABC) cân tại (A))(BK = CH)(cmt)(Rightarrow AK = AH)Do đó:(dfracAKAB = dfracAHAC)(Rightarrow KH // BC)(định lí Ta-lét đảo)c)(BH) cắt(CK) tại(M Rightarrow M) là trực trọng tâm của(∆ABC) (định nghĩa trực tâm)(Rightarrow AM ⊥ BC)tại(I) (tính hóa học trực tâm)Xét(∆AIC) và(∆BHC) có:(widehatI = widehatH = 90^o)(widehatC)chung(Rightarrow ∆AIC acksim ∆BHC)(g - g)(Rightarrow dfracICHC = dfracACBC)(tính hóa học hai tam giác đồng dạng)(Rightarrow dfracdfraca2HC = dfracba\ Rightarrow HC = dfracBC.AHAC\ Rightarrow HK = dfracab. dfrac2b^2 - a^22b = dfrac2ab^2 - a^32b^2 = a - dfraca^32b^2)


Tham khảo lời giải các bài tập Ôn tập chương 3 khác • trả lời câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu cùng viết tỉ... • trả lời câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 vạc biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phạt biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phạt biểu, vẽ hình, ghi... • vấn đáp câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định nghĩa... • vấn đáp câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • vấn đáp câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 phát biểu định lí về... • vấn đáp câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 tuyên bố định lí về... • Giải bài xích 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 xác minh tỉ số của... • Giải bài xích 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác(ABC... • Giải bài 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác cân ABC (AB =... • Giải bài xích 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Hình thang(ABCD... • Giải bài bác 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho tam giác... • Giải bài bác 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Tứ giác(ABCD)...
Mục lục Lớp 8 theo chương •Chương 1: Cơ học tập - Giải bài xích tập SGK đồ gia dụng lý 8 •Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) - Giải bài tập SGK Địa lý 8 •Chương 11: Châu Á - Phần 1: Thiên nhiên, con người ở các Châu lục (tiếp theo) •Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý những châu lục - Phần 1: Thiên nhiên, con bạn ở những Châu lục (tiếp theo) •Địa lý tự nhiên và thoải mái - Phần 2: Địa lý việt nam •Chương 2: Nhiệt học - Giải bài tập SGK đồ gia dụng lý 8 •Chương 2: bội phản ứng hóa học - Giải bài bác tập SGK hóa học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học tập 8 •Chương 1: bao gồm về khung người người - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Phần 2: Địa lý vn - Giải bài xích tập SGK Địa lý 8 •Chương 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học - Giải bài xích tập SGK hóa học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 2: vận tải - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Oxi - không gian - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tuần trả - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp các - Hình học tập 8 •Chương 5: Hiđro - Nước - Giải bài tập SGK chất hóa học 8 •Chương 4: hô hấp - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: hỗn hợp - Giải bài xích tập SGK chất hóa học 8 •Chương 5: hấp thụ - Giải bài tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 6: đàm phán chất và tích điện - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 7: bài trừ - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 8: domain authority - Giải bài xích tập SGK Sinh học 8 •Chương 9: Thần kinh cùng giác quan lại - Giải bài xích tập SGK Sinh học tập 8 •Chương 10: Nội huyết - Giải bài bác tập SGK Sinh học 8 •Chương 11: chế tạo ra - Giải bài tập SGK Sinh học 8
bài trước bài bác sau
Lớp 8
Ôn tập chương 3
• trả lời câu 1 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 2 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 3 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 4 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 5 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 6 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 7 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • vấn đáp câu 8 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • trả lời câu 9 trang 89 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 56 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 57 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 58 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 59 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 60 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 61 trang 92 – SGK Toán lớp 8 tập 2


Xem thêm: Tango Là Gì Ý Nghĩa Thích Là Gì Yêu Là Gì Thương Là Gì, Tango (Vũ Điệu)

Chương 1: Cơ học tập Chương 1: hóa học - Nguyên tử - Phân tử Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Phần 1: Thiên nhiên, con tín đồ ở các Châu lục (tiếp theo) Chương 11: Châu Á Chương 12: Tổng kết địa lý thoải mái và tự nhiên và địa lý các châu lục Địa lý tự nhiên Chương 2: Nhiệt học tập Chương 2: bội nghịch ứng chất hóa học Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 1: bao quát về cơ thể người Phần 2: Địa lý vn Chương 3: Mol và đo lường và thống kê hóa học tập Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 2: chuyên chở Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Oxi - không khí Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tuần hoàn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết Chương 5: Hiđro - Nước Chương 4: thở Chương 6: hỗn hợp Chương 5: tiêu hóa Chương 6: thương lượng chất và năng lượng Chương 7: bài trừ Chương 8: da Chương 9: Thần kinh với giác quan liêu Chương 10: Nội tiết Chương 11: tạo ra