(eqalign& x^2-4x + 3 = x^2-x - 3x + 3 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, =left( x^2 - x ight) + left( - 3x + 3 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,= xleft( x - 1 ight) - 3left( x - 1 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight) cr )

Cách 2:

(eginarraylx^2 - 4x + 3\ = x^2 - 4x + 4 - 4 + 3\ = left( x^2 - 4x + 4 ight) - 1\ = left( x^2 - 2.x.2 + 2^2 ight) - 1\ = left( x - 2 ight)^2 - 1^2\ = left( x - 2 + 1 ight)left( x - 2 - 1 ight)\ = left( x - 1 ight)left( x - 3 ight)endarray) 


LG b.

Bạn đang xem: Bài 57 trang 25 sgk toán 8 tập 1

(x^2 + 5x + 4);

Phương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm sút để xuất hiện thêm nhân tử chung.

Tách (5x=4x+x)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& x^2 + 5x + 4 = x^2 + 4x + x + 4 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = left( x^2 + 4x ight) + left( x + 4 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, , = xleft( x + 4 ight) + left( x + 4 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, = left( x + 4 ight)left( x + 1 ight) cr )


LG c.

(x^2 - x - 6);

Phương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm giảm để xuất hiện nhân tử chung.

Tách (-x=2x-3x)

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& x^2-x-6 = x^2 + 2x-3x-6 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,= left( x^2 + 2x ight) + left( - 3x - 6 ight)cr&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = xleft( x m + m 2 ight) - 3left( x + 2 ight) cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;, = left( x + 2 ight)left( x - 3 ight) cr )


LG d.

(x^4 + 4)

(Gợi ý): Thêm và giảm (4x^2) vào nhiều thức đang cho).

Xem thêm: King Cup Là Gì - 2019 King'S Cup

Phương pháp giải:

Áp dụng các phương pháp: nhóm, tách, thêm giảm để mở ra nhân tử chung. 

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalign& x^4 + 4 = x^4 + 4x^2 + 4-4x^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = left( x^4 + 4x^2 + 4 ight) - 4x^2cr&,,,,,,,,,,,,,,,,; = left< left( x^2 ight)^2 + 2.x^2.2 + 2^2 ight> - 4x^2,,,, cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2)^2-left( 2x ight)^2 cr & ,,,,,,,,,,,,,,,,; = (x^2 + 2-2x)(x^2 + 2 + 2x) cr )

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.6 bên trên 264 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài bác Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em gặp phải là gì ?

Sai chính tả Giải cực nhọc hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp welcome-petersburg.com


gửi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã sử dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cao điều gì để chúng ta cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ cùng tên:


nhờ cất hộ Hủy bỏ

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký kết để nhận giải mã hay và tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com gửi các thông báo đến chúng ta để nhận ra các giải mã hay cũng giống như tài liệu miễn phí.