Phân tích những đa thức kia thành nhân tử bằng cách thức dùng hằng đẳng thức rồi thay những giá trị khớp ứng của (x, y) để tính cực hiếm của đa thức đó.

Bạn đang xem: Bài 56 trang 25 sgk toán 8 tập 1

Lời giải chi tiết:

(x^2+ dfrac12x+ dfrac116) tại (x = 49,75)

Ta có: (x^2+ dfrac12x+ dfrac116 )

(= x^2+ 2 . X . dfrac14 + left ( dfrac14 ight )^2)

(= left ( x + dfrac14 ight )^2)

Với (x = 49,75) ta có: (left ( 49,75 + dfrac14 ight )^2= (49,75 + 0,25)^2)(= 50^2= 2500)


LG b.

(x^2- y^2- 2y - 1) tại (x = 93) cùng (y = 6).

Phương pháp giải:

Phân tích những đa thức kia thành nhân tử bằng phương pháp nhóm, hằng đẳng thức rồi thay những giá trị tương ứng của (x, y) nhằm tính quý giá của đa thức đó.

Xem thêm: Giải Bài 1 Trang 80 Sgk Hình Học 10 : Phương Trình Đường Thẳng

Lời giải đưa ra tiết:

(x^2- y^2- 2y - 1) tại (x = 93) và (y = 6)

Ta có: (x^2- m y^2- m 2y m - m 1 m )

(=x^2+(- m y^2- m 2y m - m 1 m ))

(= m x^2- m (y^2 + m 2y m + m 1))

(= m x^2 - m left( y m + m 1 ight)^2)

( = left< x - left( y + 1 ight) ight>.left< x + left( y + 1 ight) ight>)

(= m left( x m - m y m - m 1 ight)left( x m + m y m + m 1 ight))

Với (x = 93, y = 6) ta được:

((93 - 6 - 1)(93 + 6 + 1) = 86 . 100 )(= 8600 )

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 270 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải nặng nề hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com


nhờ cất hộ góp ý Hủy quăng quật
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã sử dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ giáo viên cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ với tên:


giữ hộ Hủy bỏ

Liên hệ | chính sách

*

*

Đăng ký để nhận giải mã hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận thấy các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.