Cho hình bình hành(ABCD,, O) là giao điểm của hai tuyến đường chéo. Một đường thẳng đi qua(O) cắt các cạnh(AB) và(CD) theo máy tự ở(M) và(N.) minh chứng rằng điểm(M) đối xứng với điểm(N) qua(O.)
Bạn đang xem: Bài 55 trang 96 sgk toán 8

*

(ABCD)là hình bình hành (giả thiết)(Rightarrow AB // CD)và(OB = OD)Ta có: (AB // CD )(chứng minh trên)(Rightarrow widehatABD = widehatBDC)(cặp góc so le trong)Xét hai tam giác(BOM) và(DON) có:(widehatABD = widehatBDC)(chứng minh trên)(OB = OD)(chứng minh trên)(widehatMOB = widehatNOD)(cặp góc đối đỉnh)(Rightarrow ΔBOM = ΔDON)(g.c.g)(Rightarrow OM = ON)(cặp cạnh tương ứng)(Rightarrow O)là trung điểm của(MN )(Rightarrow M)đối xứng với(N) qua(O. )

Lưu ý:

Hai điểm call là đối xứng cùng nhau qua điểm(O) nếu(O) là trung điểm của đoạn thẳng nối nhị điểm đó.

Nhận xét:

Ngoài cách minh chứng trên, ta gồm thể chứng minh bằng cách:

- chứng minh AMCN là hình bình hành

- vì chưng O là trung điểm của AC buộc phải O là trung điểm MN


*

Tham khảo giải thuật các bài xích tập luyện tập (trang 96) khác • Giải bài bác 54 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại góc vuông(xOy,)... • Giải bài 55 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình... • Giải bài 56 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong các hình sau, hình... • Giải bài 57 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 các câu sau đúng hay...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như - Hình học 8
bài trước bài sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 96)
• Giải bài 54 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 55 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 56 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 57 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hồ hết
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài tập Lớp 3
Giải bài bác tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài bác tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn đồ vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn kế hoạch Sử
Giải bài tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Nb Frequency Là Gì - Các Thông Số Quan Trọng Cần Lưu Ý Trong Máy Tính

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12