a)(x^3 + 2x^2y + xy^2 - 9x)(= x(x^2 + 2xy + y^2 - 9))(= x<(x^2 + 2xy + y^2) - 9>)(= x<(x + y)^2 - 3^2>)(= x(x + y - 3)(x + y + 3))b)(2x - 2y - x^2 + 2xy - y^2)(= (2x - 2y) - (x^2 - 2xy + y^2))(= 2(x - y) - (x - y)^2)(= (x - y)<2 - (x - y)>)(= (x - y)(2 - x + y))c)(x^4 - 2x^2)(= x^2(x^2 - 2))(= x^2)(= x^2(x - sqrt2)(x + sqrt2))

Lưu ý:

Với(age 0)ta có:(a = (sqrta)^2)
Bạn đang xem: Bài 54 trang 25 sgk toán 8 tập 1

*

Tham khảo giải mã các bài bác tập rèn luyện trang 25 khác • Giải bài bác 54 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài bác 55 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài bác 56 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Tính nhanh giá trị của... • Giải bài xích 57 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích các đa thức... • Giải bài xích 58 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 chứng minh...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học 8
bài xích trước bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập trang 25
• Giải bài xích 54 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 55 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 56 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 57 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 58 trang 25 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp mọi
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài xích tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài bác tập soạn Văn
Giải bài xích tập Môn thiết bị Lý
Giải bài bác tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Scrub Là Gì? Cách Làm Body Scrub Là Gì ? Cách Sử Dụng Tại Nhà Hiệu Quả

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12