Cho hình 82, trong đó(MD // AB) và(ME // AC.) minh chứng rằng điểm(A) đối xứng cùng với điểm(M) qua điểm(I.)

*
Bạn đang xem: Bài 53 trang 96 sgk toán 8

Gợi ý:

ADME là hình gì?

Ta có:(MD// AE) (vì (MD// AB))(ME // AD)(vì (ME // AC))Nên(AEMD) là hình bình hành,(I) là trung điểm của(DE) nên(I) cũng là trung điểm của(AM,) do đó(A) đối xứng với(M) qua(I.)


*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 8: Đối xứng trọng điểm khác • Giải bài xích 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Vẽ điểm A" đối xứng... • Giải bài xích 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 trong các mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 đến hình bình... • Giải bài 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình 82, trong...


Xem thêm: Thận Tiếng Anh Là Gì Lý Giải Sỏi Thận Tiếng Anh Là Gì ? Bệnh Sỏi Thận

Mục lục Giải bài tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân với phép phân chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp số đông - Hình học 8