Cho hình bình hành(ABCD.) Gọi(E) là điểm đối xứng với(D) qua điểm(A,) gọi(F) là vấn đề đối xứng với(D) qua(C.) chứng tỏ rằng(E) đối xứng cùng với điểm(F) qua điểm(B.)


Hướng dẫn:

Bước 1: chứng minh AEBC với ABFC là hình bình hành.

Bạn đang xem: Bài 52 trang 96 sgk toán 8 tập 1

Bước 2: tự đó chứng tỏ E, B, F trực tiếp hàng cùng BE = BF.

 

*

(AE // BC)(vì (AD // BC))(AE = BC)(cùng bởi (AD))Nên(ACBE) là hình bình hànhSuy ra:(BE // AC, ,BE = AC ,,,, (1))Tương tự(BF // AC,, BF = AC ,,,, (2))Từ((1)) và((2)) suy ra(E, ,B, ,F) thẳng sản phẩm và(BE = BF.) Nên(B) là trung điểm của(EF,) vậy(E) đối xứng với(F) qua(B.)

Ghi nhớ:

Để chứng tỏ hai điểm A, B đối xứng với nhau qua điểm M ta yêu cầu chỉ ra nhị điểm kiện:

- A, B, M trực tiếp hàng.

Xem thêm: Chia Số Có Hai Chữ Số Cho Số Có Một Chữ Số Lớp 3 Bài 1, 2, 3

- AM = MB


Xem clip bài giảng và làm cho thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này ở đây để học tốt hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài tập bài bác 8: Đối xứng trung ương khác • Giải bài bác 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Vẽ điểm A" đối xứng... • Giải bài 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập một trong những mặt phẳng tọa... • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang đến hình bình... • Giải bài xích 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 mang lại hình 82, trong...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác - Hình học 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đông đảo - Hình học tập 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Bài 8: Đối xứng tâm
• Giải bài xích 50 trang 95 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 51 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 52 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 53 trang 96 – SGK Toán lớp 8 tập 1
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân và phép phân chia đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình số 1 một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần nhiều
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài tập Lớp 9
Giải bài bác tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài bác tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài tập soạn Văn
Giải bài tập Môn thứ Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài bác tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12