Cho một tam giác vuông, trong các số ấy cạnh huyền dài(20cm) và một cạnh góc vuông dài(12cm.) Tính độ nhiều năm hình chiếu cạnh góc vuông cơ trên cạnh huyền.
Bạn đang xem: Bài 52 trang 85 sgk toán 8 tập 2

*

Hướng dẫn:

Bước 1: chứng minh(ΔHBA acksim ΔABC) sẽ được tỉ lệ thức(dfracHBAB = dfracBABC)

Bước 2: Tính(HB)

Bước 3: Tính(HC)

Bài giải

Giả sử(ΔABC) vuông tại(A) gồm cạnh huyền(BC = 20cm;) cạnh(AB = 12cm) và đường cao(AH. )

Khi đó(HB) và(HC) thứu tự là hình chiếu của cạnh(AB) và(AC) lên cạnh huyền(BC.)

Xét(ΔHBA) và(ΔABC) có:(widehatBAC = widehatAHB)( (= 90^o))( widehatB)chung(Rightarrow ΔHBA acksim ΔABC)(g.g)(Rightarrow dfracHBAB = dfracBABC)(cặp cạnh khớp ứng tỉ lệ)(Rightarrow HB = dfracAB^2BC = dfrac12^220 = 7,2 , (cm))

Lại có:(HC = BC - HB = đôi mươi - 7,2 = 12,8 , (cm))


*

Tham khảo giải mã các bài tập rèn luyện (trang 84) khác • Giải bài xích 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Ở hình 51, tam... • Giải bài bác 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 bóng của một ống khói... • Giải bài 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Chân đường... • Giải bài xích 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2 cho 1 tam giác vuông,...
Mục lục Giải bài bác tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học tập 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Chương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài bác tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 84)
• Giải bài 49 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 50 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 51 trang 84 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài xích 52 trang 85 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân với phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích s đa giác Chương 3: Phương trình số 1 một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài xích tập SGK Toán 8 Tập 2
+ không ngừng mở rộng xem đầy đủ
Giải bài bác tập các lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài xích tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6
Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài bác tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài xích tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài bác tập Môn Toán
Giải bài bác tập biên soạn Văn
Giải bài xích tập Môn đồ dùng Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài bác tập Môn Địa Lý
Giải bài xích tập Môn Sinh Học
Giải bài bác tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Lời Dịch Bài Hát Thinking Out Loud Nghĩa Là Gì ? Lời Dịch Bài Hát Thinking Out Loud

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12