Nếu trong một tích những số nguyên bao gồm một vượt số chia hết cho một trong những nào kia thì tích cũng phân chia hết mang lại số đó.

Sử dụng: 

(A^2 - B^2 = left( A + B ight)left( A - B ight)) 
Bạn đang xem: Bài 52 trang 24 sgk toán 8 tập 1

Lời giải chi tiết

Ta có :

((5n + 2)^2 - 4 )

(= (5n + 2)^2 - 2^2)

(= (5n + 2 - 2)(5n + 2 + 2))

(= 5n(5n + 4))

Mà (5) (vdots) (5) nên tích (5n(5n + 4)) (vdots) (5) với (nin mathbb Z)

Vậy (5n(5n + 4)) (vdots) (5) với (n ∈mathbb Z).

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com
Xem thêm: Toán 10 Bài 2 Chương 2 : Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai, Đại Số 10 Chương 2: Hàm Số Bậc Nhất Và Bậc Hai

Cảm ơn bạn đã thực hiện welcome-petersburg.com. Đội ngũ cô giáo cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad rất có thể liên hệ cùng với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng cam kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com nhờ cất hộ các thông báo đến bạn để nhận ra các giải mã hay cũng như tài liệu miễn phí.