Đáp án với Giải bài xích 50, 51, 52, 53 trang 58; bài xích 54, 55, 56, 59, trang 59 SGK Toán 8 tập 1: Luyện tập thay đổi các biểu thức hữu tỉ – Giá trị của phân thức – Đại số 8.

Bạn đang xem: Bài 50 trang 58 sgk toán 8 tập 1

Học sinh có tài năng thực hiện nay thành thạo các phép toán trên phân thức đại số, cách đổi khác biểu thức thành một phân thức đại số.– Rèn năng lực tìm đk của trở thành để giá trị của phân thức được xác định, cách tính giá trị của một phân thức.– có ý thức tương tác với thực tiễn thông qua giải các bài tập.

Bài trước: Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức (Đã được giải bên trên welcome-petersburg.com)

Bài 50. Thực hiện các phép tính:

*

Lời giải:

*

*

Bài 51. Làm những phép tính sau:

*

HD bài xích 51:

*

Bài 52. Chứng tỏ rằng cùng với x≠ 0 với x ≠ ± a( a là một số nguyên), quý hiếm của biểu thức

*
là một vài chẵn.


Quảng cáo


*

Bài 53 trang 58. a) biến hóa mỗi biểu thức sau thành một phân thức đại số:

*

b) Em hãy dự đoán tác dụng của phép biển lớn đổi biểu thức

*

thành phân thức đại số và kiểm tra lại dự đoán đó.

HD đưa ra tiết:


Quảng cáo


a)

*

b) dự đoán kết quả: tự câu a thì phân thức đại số thu được có tử thức bằng tổng của tử thức và chủng loại thức, còn mẫu mã thức là tử thức của phân thức trước đó. Lúc đo, hiệu quả là 8x + 3/ 5x + 3. Thiệt vậy:

*

Bài 54. Tìm các giá trị của x nhằm giá trị của những phân thức sau xác định:

*

Lời giải: a) cực hiếm phân thức a) được khẳng định khi 2x2 -6x ≠ 0 ⇒ 2x(x-3) ≠ 0 ⇒ x ≠ 0 với x ≠ 3

b) quý hiếm phân thức b) được xác định khi: x2 -3 ≠ 0

⇒ (x – √3)(x + √3) ≠ 0 ⇒ x ≠ √3 cùng x ≠ -√3

Bài 55 Toán 8. Cho phân thức:

*

a) với mức giá trị nào của x thì quý hiếm của phân thức được xác định?b) minh chứng phân thức rút gọn gàng của phân thứuc đã chỉ ra rằng x+1/x-1c) Để tính quý giá của phân thức đã mang đến tại x=2 với x =-1, chúng ta Thắng sẽ là như sau:– cùng với x = 2, phân thức đang cho có giá trị 2+1/2-1 = 3– với x =-1. Phân thức đã cho có giá trị là: -1+1/-1-1 = 0Em có gật đầu đồng ý không? trường hợp không, em hãy đã cho thấy chỗ mà lại em chỉ ra rằng sai.Theo em, với những giá trị nào của biển khơi thì hoàn toàn có thể tính được giá trí của phân thức đã cho bằng phương pháp tính giá trị của phân thức rút gọn?

Hướng dẫn: a) giá trị của phân thức được xác minh khí x2 -1 ≠ 0 ⇒ x ≠ ±1b) Ta có:

*
c) bạn sai lúc x = -1 thì không nhất trí đk của xVới những giá trị x ≠ ±1 thì hoàn toàn có thể tính giá tốt trị của biểu thức.

Xem thêm: " Hop Là Gì - Nghĩa Của Từ : Hop

Bài 56 trang 59 Cho Phân thứca) Với điều kiện nào của x thì quý hiếm của phân thức được xác định?b) Rút gọn gàng phân thứcc) Em tất cả biết bên trên 1cm2 bề mặt da của em bao gồm bao nhiêu con vi khuẩn không? Tính quý giá của biểu thức đã cho tại x =4001/2000 em sẽ tìm kiếm được câu vấn đáp thật đáng sợ.(Tuy nhiên trong các đo chỉ có 20% là vi khuẩn có hại).

a) giá trị của phân thức được khẳng định khí:

x3 – 8 ≠ 0 ⇒(x-2)(x2+2x+4) ≠ 0 ⇒ x – 2 ≠ 0 ⇒ x ≠2

b)

*

c) với x = 4001/2000 ≠ 2 cần phân thức được xác minh và quý hiếm của phân thức là

*