(dfrac2left( 1 - 3x ight)5 - dfrac2 + 3x10 = 7 - dfrac3left( 2x + 1 ight)4) ;

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: đưa vế các hạng tử đưa phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình bậc nhất một ẩn.

Bạn đang xem: Bài 50 sgk toán 8 tập 2 trang 33

Bước 4: Kết luận

Lời giải chi tiết:

(dfrac2left( 1 - 3x ight)5 - dfrac2 + 3x10 = 7)(, - dfrac3left( 2x + 1 ight)4)

(Leftrightarrow dfrac4.2left( 1 - 3x ight)20 - dfrac2.(2 + 3x)20 = dfrac14020)(,- dfrac5.3left( 2x + 1 ight)20)

(Leftrightarrow 8left( 1 - 3x ight) - 2left( 2 + 3x ight) = 140 ) (- 15left( 2x + 1 ight))

(Leftrightarrow 8 - 24x - 4 - 6x = 140 - 30x - 15)

(Leftrightarrow - 30x + 4 = 125 - 30x)

(Leftrightarrow 0.x = 121) (Vô lí)

Vậy phương trình vô nghiệm.


LG c.

(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5) ;

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: gửi vế những hạng tử chuyển phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình số 1 một ẩn.

Bước 4: Kết luận

Lời giải đưa ra tiết:

(dfrac5x + 26 - dfrac8x - 13 = dfrac4x + 25 - 5)

( Leftrightarrow dfrac5.(5x + 2)30 - dfrac10.(8x - 1)30)(, = dfrac6.(4x + 2)30 - dfrac15030)

(Leftrightarrow 5left( 5x + 2 ight) - 10left( 8x - 1 ight) ) (= 6left( 4x + 2 ight) - 150)

(Leftrightarrow 25x + 10 - 80x + 10) ( = 24x + 12 - 150)

(Leftrightarrow - 55x + 20 = 24x - 138)

(Leftrightarrow - 55x -24x= - 138-20)

(Leftrightarrow - 79x = - 158)

( Leftrightarrow x = left( - 158 ight):left( - 79 ight))

(Leftrightarrow x = 2)

Vậy phương tất cả nghiệm (x = 2).


LG d.

(dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53) .

Phương pháp giải:

Bước 1: Quy đồng khử mẫu

Bước 2: gửi vế các hạng tử gửi phương trình về dạng (ax=b)

Bước 3: Giải phương trình số 1 một ẩn.

Bước 4: Kết luận

Lời giải bỏ ra tiết:

 (dfrac3x + 22 - dfrac3x + 16 = 2x + dfrac53)

 ( Leftrightarrow dfrac3.(3x + 2)6 - dfrac3x + 16 = dfrac6.2x6)(, + dfrac5.26)

(Leftrightarrow 3left( 3x + 2 ight) - left( 3x + 1 ight) = 12x + 10)

(Leftrightarrow 9x + 6 - 3x - 1 = 12x + 10)

(Leftrightarrow 6x + 5 = 12x + 10)

(Leftrightarrow 6x-12x= 10-5)

( Leftrightarrow - 6x = 5)

(Leftrightarrow x =dfrac - 56)

Vậy phương trình bao gồm nghiệm (x =dfrac - 56).

Xem thêm: Giải Bài 51 Trang 24 Sgk Toán 8 Tập 1 Trang 24, Giải Bài 51 Trang 24

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân tách sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 bên trên 126 phiếu
Bài tiếp sau
*


Luyện bài xích Tập Trắc nghiệm Toán 8 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*
*
*


TẢI tiện ích ĐỂ coi OFFLINE


*
*

Bài giải đang được quan tâm


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp welcome-petersburg.com


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để các bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad hoàn toàn có thể liên hệ cùng với em nhé!


Họ và tên:


giữ hộ Hủy vứt

Liên hệ | cơ chế

*

*

Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay tương tự như tài liệu miễn phí.