Cho hình chóp tam giác (S.ABC) gồm (SA = SB = SC) với có (widehatASB= widehatBSC=widehatCSA.) Chứng minh rằng (SA ⊥ BC, SB ⊥ AC, SC ⊥ AB).
Bạn đang xem: Bài 5 trang 98 sgk toán hình 11

Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

Bài 2 : hai tuyến đường thẳng vuông góc (Tiết 1)


Bài 2 : hai tuyến phố thẳng vuông góc (Tiết 2)


Toán lớp 11: hai đường thẳng vuông góc - máu 2


Bài 3 : Đường thẳng vuông góc với phương diện phẳng (Tiết 1)


Bài 3 : Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng (Tiết 2)


Bài 3 : Đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng (Tiết 3)


Toán lớp 11: Đường trực tiếp vuông góc với khía cạnh phẳng - máu 3


Tải sách tham khảo


*

10 Trọng Điểm tu dưỡng Học Sinh giỏi Môn Toán 11


Tải về· 21K
*

25 đề thi học sinh tốt toán 11 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 14,3K
*

59 đề chất vấn học kỳ 2 toán 11 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 11K
*

Tài liệu chăm Toán Hình học 11 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 10,8K

Sách giáo khoa Đại số cùng Giải Tích 11


Tải về· 10,2K

Bài tập trắc nghiệm toán 11 (có đáp án) - Nguyễn Bảo Vương


Tải về· 5,72K

Kỹ thuật giải nhanh việc hay và cạnh tranh Hóa học tập 11


Tải về· 5,11K

173 đề thi khảo sát unique toán 11 của những tỉnh thành phố 2018,2019,2020


Tải về· 4,07K

Bài giải liên quan


Bài 1 trang 97 SGK Hình học tập 11
Bài 2 trang 97 SGK Hình học 11
Bài 3 trang 97 SGK Hình học tập 11
Bài 4 trang 98 SGK Hình học 11
Bài 5 trang 98 SGK Hình học 11
Bài 6 trang 98 SGK Hình học tập 11
Bài 7 trang 98 SGK Hình học tập 11
Bài 8 trang 98 SGK Hình học tập 11
Lý thuyết hai tuyến phố thẳng vuông góc - Toán 11
Câu hỏi 1 trang 93 SGK Hình học tập 11
Câu hỏi 2 trang 94 SGK Hình học 11
Câu hỏi 4 trang 97 SGK Hình học tập 11
Câu hỏi 3 trang 95 SGK Hình học 11
Câu hỏi 5 trang 97 SGK Hình học tập 11

Bài học liên quan


Bài 1. Phép trở thành hình
Bài 2. Phép tịnh tiến
Bài 3. Phép đối xứng trục
Bài 4. Phép đối xứng tâm
Bài 5. Phép quay
Bài 6. Có mang về phép dời hình với hai hình bởi nhau
Bài 7. Phép vị tự
Bài 8. Phép đồng dạng
Ôn tập chương I - Phép dời hình và phép đồng dạng trong khía cạnh phẳng
Bài 1. Đại cương về mặt đường thẳng và mặt phẳng
Bài 2. Hai tuyến phố thẳng chéo cánh nhau và hai tuyến đường thẳng tuy nhiên song
Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng tuy vậy song
Bài 4. Hai mặt phẳng song song
Bài 5. Phép chiếu tuy vậy song. Hình trình diễn của một hình không gian
Ôn tập chương II - Đường thẳng cùng mặt phẳng trong không gian. Quan lại hệ tuy nhiên song
Bài 1. Vectơ trong không gian
Bài 2. Hai tuyến đường thẳng vuông góc
Bài 3. Đường trực tiếp vuông góc với mặt phẳng
Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
Bài 5. Khoảng cách
Ôn tập chương III - Vectơ trong không gian. Dục tình vuông góc trong ko gian
ÔN TẬP CUỐI NĂM HÌNH HỌC - TOÁN 11
Đề khám nghiệm 15 phút - Chương 3 - Hình học 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Hình học 11
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 1 - Hình học tập 11
Đề kiểm tra 45 phút ( 1 tiết) - Chương 1 - Hình học tập 11
Đề soát sổ 15 phút - Chương 2 - Hình học tập 11
Đề đánh giá 45 phút (1 tiết) - Chương 2 - Hình học 11

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Bài 1 Trang 57 Sgk Toán 10 : Đại Cương Về Phương Trình, Giải Bài 1 Trang 57

Từ khóa