Bài 5 trang 80 sgk hình học tập 10: bài bác 1. Phương trình mặt đường thẳng. 5.Xét địa chỉ tương đối của các cặp mặt đường thẳng sau đây:

Bài 5.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 80 sgk hình học 10

Xét địa điểm tương đối của các cặp đường thẳng sau đây:

a) (d_1: 4x – 10y + 1 = 0 ); (d_2 : x + y + 2 = 0)

b) (d_1 :12x – 6y + 10 = 0 ); (d_2:left{eginmatrix x= 5+t& \ y= 3+2t& endmatrix ight.)

c) (d_1:8x + 10y – 12 = 0 ); ( d_2 : left{eginmatrix x= -6+5t& \ y= 6-4t& endmatrix ight.)

*

a) Xét hệ (left{eginmatrix 4x-10y + 1= 0& \ x + y + 2 = 0& endmatrix ight.)

(D = 4.1 -(- 10).1 = 14 ≠ 0)

Vậy (d_1) và (d_2) cắt nhau

b) (d_2:left{eginmatrix x= 5+t& \ y= 3+2t& endmatrix ight.) viết dưới dạng tổng thể là:

(d_2: 2x – y – 7 = 0)Quảng cáo

(D = 12 . (-1) -(-6).2 = -12 + 12 = 0)

( D_x = (-6) . (-7) – (-1). 10 = 42 + 10 = 52 ≠ 0)

Vậy (d_1// d_2) 

c) (d_1:8x + 10y – 12 = 0 )

( d_2 : left{eginmatrix x= -6+5t& \ y= 6-4t& endmatrix ight.) có dạng bao quát là: (d_2: 4x + 5y – 6 = 0)

 (D = 8 . 5 – 4 . 10 = 0)

(D_x= 10. (-6) – (-12) . 5 = 0)

( D_y= (-12) . 4 – (-6) . 8 = 0)

Vậy (d_1) trùng (d_2) 


Bài học: siêng mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 5 trang 62 sgk đại số 10: bài xích 2. Phương trình quy về phương trình hàng đầu bậc hai
Bài tiếp theoBài 6 trang 60 sgk hình học tập 10: bài xích 1. Phương trình mặt đường thẳng
Danh sách bài bác tập
Câu hỏi 1 trang 70 Hình học 10: bài xích 1. Phương trình con đường thẳng
Câu hỏi 10 trang 80 SGK Hình học tập 10:
Câu hỏi 2 trang 71 SGK Hình học tập 10:
Câu hỏi 3 trang 72 Hình lớp 10: bài 1. Phương trình con đường thẳng
Câu hỏi 4 trang 73 SGK Hình học tập 10: mang đến đường trực tiếp Δ gồm phương trình:
Câu hỏi 5 trang 74 Hình học tập 10: Hãy minh chứng nhận xét trên.
Mục lục môn Toán 10


Xem đầy đủ: Toán 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài xích tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Phân tích bài thơ Hoàng Hạc lâu tống bạo phổi Hạo Nhiên đưa ra Quảng Lăng của Lí Bạch: ghi lại một kỉ niệm sâu sắc...
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn khỏe khoắn Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch) - Phân tích bài xích thơ Hoàng Hạc lâu tống khỏe mạnh Hạo...
Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V – Thống kê
Câu 10 trang 131 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V - Thống kê. Phương sai của những số liệu thống kê lại đã...
Bài 26 trang 87 Sách bài bác tập sách Sinh 10: quy trình hô hấp kị khí diễn ra ở đâu ?
Bài 26 trang 87 Sách bài bác tập (SBT) Sinh học 10: quy trình hô hấp kiêng khí diễn ra ở đâu ?...
Bài tập 3 trang 51 Sách bài bác tập Sử 10: BÀI TẬP 3. Hãy tóm tắt vế những cuộc phát loài kiến địa lí chính...
BÀI TẬP 3. Hãy cầm tắt vế những cuộc phát con kiến địa lí chính ra mắt hồi cuối gắng kỉ XV theo bảng sau:...

Xem thêm: Toán 10 Ôn Tập Chương 4 Đại Số 10, Ôn Tập Chương Iv


Bài 6.45 trang 66 Sách bài xích tập Hóa 10: dung nạp hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào hỗn hợp NaOH thu được
Hấp thụ hết 3,35 lít khí (SO_2) (đktc) vào dung dịch NaOH thu được hỗn hợp X đựng 2 muối. Thêm (Br_2) dư vào...