Ta được (dfracx4= dfrac3,55 Rightarrow x = dfrac4.3,55 = 2,8).

Bạn đang xem: Bài 5 trang 59 sgk toán 8 tập 2

Vậy (x = 2,8).

 b) (PQ // EF) (giả thiết)

Theo định lí Ta-lét ta có:

( dfracDPPE = dfracDQQF)

Mà (QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15)

Ta được (dfracx10,5 = dfrac915 Rightarrow x = dfrac10,5.915 = 6,3)

Vậy (x=6,3).

Xem thêm: Adopted Là Gì Trong Tiếng Việt? Từ Điển Anh Việt Adopted

welcome-petersburg.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải cạnh tranh hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết chi tiết giúp welcome-petersburg.com


Cảm ơn bạn đã áp dụng welcome-petersburg.com. Đội ngũ thầy giáo cần cải thiện điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad hoàn toàn có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | cơ chế

Đăng ký để nhận giải mã hay với tài liệu miễn phí

Cho phép welcome-petersburg.com giữ hộ các thông báo đến bạn để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.