Mỗi xác định sau đúng tuyệt sai? vày sao?a)((-6).5 b)((-6).(-3) c)((-2003).(-2005) leq (-2005).2004)d)(-3x^2 leq 0)
Bạn đang xem: Bài 5 trang 39 sgk toán 8 tập 2

Hướng dẫn: Áp dụng quy tắc lúc nhân nhị vế của bất đẳng thức với một số dương thì được bất đẳng thức thuộc chiều, lúc nhân với số âm thì được bất đẳng thức ngược chiều với bất đẳng thức sẽ cho.

a) Vì(-6 buộc phải khẳng định((-6).5 đúng vì chưng nhân nhị vế của((*)) với một số dương là(5.)

b) Khẳng định((-6).(-3) sai bởi nhân hai vế của((*)) với một vài âm là((-3).)

c) Vì(-2003 ≤ 2004 ,,,(**)) đề xuất khẳng định( (-2003).(-2005) ≤ (-2005).2004) sai vì nhân hai vế của((**)) với một số trong những âm là((-2005).)

d) Vì(x^2 ≥ 0) cùng với mọi(x in R) nên(-x^2 ≤ 0 ,,,, (***))

Do đó khẳng định(-3x^2 ≤ 0) đúng vày nhân nhì vế của((***)) với một trong những dương là(3.)

(Lưu ý: bạn cũng có thể trình bày gọn ghẽ hơn nếu bạn đã hiểu bài, ví dụ:

Vì(-6 và(5 > 0) nên khẳng định đúng.)

(Cách khác: sử dụng laptop để tính trực tiếp, rồi kế tiếp so sánh và đưa ra kết luận.)


Xem video bài giảng và làm thêm bài rèn luyện về bài học kinh nghiệm này tại đây để học giỏi hơn.
*

Tham khảo giải mã các bài xích tập bài 2: liên hệ giữa lắp thêm tự và phép nhân khác • Giải bài 5 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Mỗi khẳng định sau... • Giải bài 6 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a • Giải bài bác 7 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Số(a) là số âm... • Giải bài xích 8 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 Cho(a
Mục lục Giải bài xích tập SGK Toán 8 theo chương •Chương 1: Phép nhân cùng phép chia đa thức - Đại số 8 •Chương 1: Tứ giác - Hình học 8 •Chương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương 3: Phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu hết - Hình học 8
bài bác trước bài bác sau
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Bài 2: contact giữa thiết bị tự với phép nhân
• Giải bài bác 5 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 6 trang 39 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài bác 7 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2 • Giải bài 8 trang 40 – SGK Toán lớp 8 tập 2
Giải bài tập SGK Toán 8
Chương 1: Phép nhân cùng phép phân tách đa thức Chương 1: Tứ giác Chương 2: Phân thức đại số Chương 2: Đa giác. Diện tích đa giác Chương 3: Phương trình hàng đầu một ẩn Chương 3: Tam giác đồng dạng Chương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn Chương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp phần đông
Giải bài tập SGK Toán 8
Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài tập SGK Toán 8 Tập 2
+ mở rộng xem đầy đủ
Giải bài xích tập những lớp
Giải bài bác tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài xích tập Lớp 6
Giải bài xích tập Lớp 7
Giải bài xích tập Lớp 8
Giải bài xích tập Lớp 9
Giải bài tập Lớp 10
Giải bài xích tập Lớp 11
Giải bài tập Lớp 12
Giải bài tập những môn
Giải bài xích tập Môn Toán
Giải bài xích tập biên soạn Văn
Giải bài bác tập Môn thiết bị Lý
Giải bài xích tập Môn Hóa Học
Giải bài xích tập Môn lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài tập Môn Sinh Học
Giải bài tập Môn GDCD
Giải bài xích tập Môn giờ đồng hồ Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán lớp 3 Toán lớp 4 Toán lớp 5
Toán lớp 6 Toán lớp 7 Toán lớp 8 Toán lớp 9


Xem thêm: Nhập Khẩu Chính Ngạch Tiếng Anh Là Gì ? Thuật Ngữ Tiếng Anh

Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán lớp 12