(eginarrayly" = left( x^3 - 3x^2 + 2 ight)"\ = left( x^3 ight)" - left( 3x^2 ight)" + left( 2 ight)"\ = 3x^2 - 3.2x + 0\ = 3x^2 - 6xendarray)

(eginarrayly" > 0\Leftrightarrow 3x^2 - 6x > 0\ Leftrightarrow 3xleft( x - 2 ight) > 0\Leftrightarrow left< eginarraylx > 2\x endarray ight.\Rightarrow S = left( - infty ;0 ight) cup left( 2; + infty ight)endarray)

Câu 2

(y"

Lời giải đưa ra tiết:

(eginarrayl,,y" Leftrightarrow 3x^2 - 6x Leftrightarrow 1 - sqrt 2 Rightarrow S = left( 1 - sqrt 2 ;1 + sqrt 2 ight)endarray)
Bạn đang xem: Bài 5 trang 163 toán 11

Mẹo search đáp án nhanh nhất có thể Search google: "từ khóa + welcome-petersburg.com"Ví dụ: "Bài 5 trang 163 SGK Đại số cùng Giải tích 11 welcome-petersburg.com"
Bài giải tiếp theo
Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số cùng Giải tích 11

Video liên quan


Bài 2: luật lệ tính đạo hàm (Tiết 1)


Bài 2: phép tắc tính đạo hàm (Tiết 2)


Bài 2: nguyên tắc tính đạo hàm (Tiết 3)


Toán lớp 11: quy tắc tính đạo hàm - ngày tiết 1


Toán lớp 11: phép tắc tính đạo hàm - huyết 2


Toán lớp 11: luật lệ tính đạo hàm - ngày tiết 3


Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác (Tiết 1)


Bài 3: Đạo hàm của hàm con số giác (Tiết 2)


Tải sách tham khảo


*

10 Trọng Điểm tu dưỡng Học Sinh xuất sắc Môn Toán 11


Tải về· 21K
*

25 đề thi học sinh giỏi toán 11 năm 2017-2018-2019 (Có đáp án)


Tải về· 14,3K
*

59 đề bình chọn học kỳ 2 toán 11 năm 2017,2018,2019 (Có đáp án)


Tải về· 11K
*

Tài liệu chuyên Toán Hình học tập 11 - Đoàn Quỳnh


Tải về· 10,8K
*

Sách giáo khoa Đại số với Giải Tích 11


Tải về· 10,2K

Bài tập trắc nghiệm toán 11 (có đáp án) - Nguyễn Bảo Vương


Tải về· 5,72K

Kỹ thuật giải nhanh bài toán hay và cực nhọc Hóa học 11


Tải về· 5,11K

173 đề thi khảo sát unique toán 11 của các tỉnh tp 2018,2019,2020


Tải về· 4,07K

Bài giải liên quan


Lý thuyết nguyên tắc tính đạo hàm
Bài 1 trang 162 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 2 trang 163 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 3 trang 163 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Bài 4 trang 163 SGK Đại số với Giải tích 11
Bài 5 trang 163 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 1 trang 157 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 2 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 3 trang 158 SGK Đại số và Giải tích 11
Câu hỏi 4 trang 159 SGK Đại số với Giải tích 11
Câu hỏi 5 trang 160 SGK Đại số cùng Giải tích 11
Câu hỏi 6 trang 161 SGK Đại số và Giải tích 11

Bài học liên quan


Bài 1. Hàm con số giác
Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
Bài 3. Một trong những phương trình lượng giác thường gặp
Bài 1. Phép tắc đếm
Bài 2. Hoạn - Chỉnh hợp - Tổ hợp
Bài 3. Nhị thức Niu - Tơn
Bài 4. Phép thử và trở thành cố
Bài 5. Tỷ lệ và biến cố
Bài 1. Phương pháp quy hấp thụ toán học
Bài 2. Dãy số
Bài 3. Cấp số cộng
Bài 4. Cấp số nhân
Bài 1. Giới hạn của dãy số
Bài 2. Giới hạn của hàm số
Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa sâu sắc của đạo hàm
Bài 3. Hàm số liên tục
Bài 2. Luật lệ tính đạo hàm
Bài 3. Đạo hàm của hàm con số giác
Bài 4. Vi phân
Bài 5. Đạo hàm cung cấp hai
Ôn tập chương I - Hàm số lượng giác với phương trình lượng giác
Ôn tập chương II - tổng hợp - Xác suất
Ôn tập chương III - hàng số - cấp cho số cộng và cấp số nhân
Ôn tập chương IV - Giới hạn
Ôn tập chương V - Đạo hàm
ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11
Đề chất vấn 15 phút – Chương 1 – Đại số và Giải tích 11
Đề soát sổ 45 phút (1 tiết) – Chương 1 – Đại số cùng giải tích 11
Đề soát sổ 15 phút – Chương 2 – Đại số và giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) – Chương 2 – Đại số với giải tích 11
Đề chất vấn 15 phút - Chương 4 - Đại số với Giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 4 - Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút - Chương 5 - Đại số với Giải tích 11
Đề bình chọn 45 phút (1 huyết ) - Chương 5 - Đại số và Giải tích 11
Đề kiểm tra 15 phút – Chương 3 – Đại số với giải tích 11
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Chương 3 - Đại số với Giải tích 11

Bạn học lớp mấy?

Lớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12


Xem thêm: Giải Bài 3 Trang 79 Sgk Toán 10 : Bài 3 Trang 79 Sgk Đại Số 10

Từ khóa